Februári elnökségi ülés

A közgyűlés előtti utolsó alkalom.

Less Áron kezdte az ülést a közgyűlés előkészületeivel, amik problémamentesen haladnak. Az előterjesztések nagy részét ezen ülésen fogadja el az elnökség. Mivel a díjak átadása kikerült a programból, a korábbiaknál rövidebb közgyűlésre lehet számítani.

Kovács Balázs vette át a szót a Sportágfejlesztési Terv teljesítéséről szóló időközi beszámolóval. Az ötéves tervből egy év van hátra, most már elég jól látszik, hogy mi fog teljesülni és mi nem.

A célul kitűzött számok elemzésével indult az anyag: a létszámok tekintetében nincs előrelépés a versenyengedélyes versenyzők és az OB rajthoz állások terén, növekedett viszont a rangsoroló versenyeken történt rajthoz állások száma és a szerződéses keretek között dolgozó edzők száma. Nem sikerült a külföldi indulók arányát növelni a versenyeken és nem sikerült magasabb szintre emelni a nagy kupaversenyeink létszámát sem, csak egy-egy kiugró év erejéig.

A válogatott eredményességénél vegyes a kép: sikerült kvalifikálni a Világjátékokra, viszont a VB szereplés  váltóban elmaradt a várakozástól, szerencsére időnként születnek jó egyéni eredmények.

A térképek terén bevezetett mérőszámok (helyesbítői díjak szintje, korszerű eszközök használata, profi térképkészítők száma) mind javultak, de a kitűzöttnél alacsonyabb mértékben.

A sportág finanszírozásánál a belső források szintje (tagdíj, befolyó nevezési díjak) elérte a tervezettet, de a külső források bevonását nem sikerült bővíteni.

A külső kapcsolatok terén vegyes a kép: az országos média megjelenések száma épphogy emelkedett, a honlap nézettsége javulgat, az állami sportirányítással és a terepengedélyezési szervekkel egész jól alakult az együttműködés.

Ezután az elnökség feladatcsoportonként végigment a Sportágfejlesztési Terv elemein, és végigtárgyalta, hogy melyik milyen szintre jutott, és ahol nem sikerült elérni a célt, milyen gátló tényező állt e mögött.

A következő napirendi pont ehhez kapcsolódóan az MTFSZ 2016-2020 közötti Sportágfejlesztési Terv megalkotásának ütemterve volt. A folyamatot egy négytagú munkacsoport (Juhász Miklós, Kovács Balázs, Bugár József, Less Áron) koordinálja. A terv szerint több fordulóban vonnák be a tájfutó társadalom legszélesebb részét (tagszervezeti javaslatok bekérése, fórum a KOB estéjén, workshop az OCSB estéjén), és végül a 2016. évi rendes közgyűlés fogadná el az új Sportágfejlesztési Tervet.

A közgyűléshez kapcsolódó napirendi pontok következtek, elsőként az MTFSZ 2014. évi mérlege, közhasznúsági jelentése és leltára. Less Áron ismertette beszámolóját a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. Az eredeti terv szerint a 2011-es Szenior VB bevételéből képezett tartalékból 2 millió Ft-ot a minőségi utánpótlás-nevelésre költött volna a szövetség, de mivel tavasszal 2.2 millió Ft állami támogatást érkezett erre a célra, nem kellett hozzányúlni ehhez az összeghez. Az év közben elmaradt bevételeket sikerült a kiadások visszafogásával kiegyensúlyozni, így év végére a pénzmaradványuk közel 800e Ft-tal több lett az előző évinél.

A költségvetésnél maradva a 2015-ös tervezet következett, amit szintén a közgyűlés fogad majd el. Struktúrájában az előző évekét követi, a 2014-es megvalósulás fényében pár tételt korrigált a főtitkár. Egyenlege nulla, vagyis a kiadási és bevételi oldal főösszege megegyezik, a tartalék összege (16.1 millió Ft) a terv szerint nem csökken 2015-ben.

A közgyűlés dönt majd a 2016. évi tagdíjról (az elnökség nem javasol módosítást 2015-höz képest) és az Alapszabály módosításáról (a Ptk. változásai miatt kötelező formai elemek) is, az előterjesztéseket megszavazta az elnökség.

Bizottsági beszámolókkal folytatódott az ülés, elsőként az Élversenyzői bizottságéval (az ő anyagukat Zsigmond Tíbor, a területért felelős alelnök adta elő), akiknek a feladatai a válogatott munkájához igazodtak.

Ezután Paskuj Mátyás ismertette a Marketing és Kommunikációs Bizottság anyagát, ők a tavalyi évben eddigi sikeres programjaik folytatása (szlogen, versenyértékelés, szakmai nap, edzői konferencia, népszerűsítő rendezvények, Hungária kupa honlap) mellett a legnagyobb energiát a Tájfutó Gála megszervezésére fordították (értékelése későbbi napirendi pont). Fejlesztendő területek a válogatott brand építés, a média megjelenések számának növelése, a szponzorszerzés. Költségvetési keretük nagy része megmaradt 2015-re, amit főleg a Tájfutó Gálára költöttek.

A sort Kovács Gábor zárta a Nemzetközi Regionális Kapcsolatok Bizottságának vezetőjeként, akik a magyar versenyek külföldi népszerűsítésében vettek részt, például a Hungária kupa kiírását több nyelvre is lefordították.

Paskuj Mátyás vette vissza a szót az I. Tájfutó Gála értékelésével. A rendezvény jól sikerült, közel kétszázan vettek részt, a visszhang alapvetően pozitív volt. A pénzügyi egyenlege -440e Ft, amit a bizottság tavalyi költségvetéséből finanszíroztak, de a jövőre nézve célként kell kitűzni a nullszaldós esemény megrendezését.

Végül Miháczi Zoltán terjesztette elő a nemzetközi minősítés adományozására szóló javaslatát. 2014. évi eredményei alapján Gyurkó Fanni és Lenkei Zsolt kapta meg a címet.