20150228_kozgyules

MTFSZ közgyűlés

Minden idők legrövidebb közgyűlése.

Fél tízkor 11 tagszervezet képviselője volt jelen (45 kellett volna az 50% feletti részvételhez), ezért Alapszabály szerint 10 órakor kezdődött a közgyűlés, az addigra összegyűlt 29 tagszervezeti képviselővel.

A kötelező kellékek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámlálók, napirend megszavazása) előtt Hidas Sándor levezető elnök Monspart Sarolta világbajnoknőnket kérte fel a jelenlevők köszöntésére, aki röviden üdvözölt mindenkit.

Első napirendi pontként Juhász Miklós elnök ismertette beszámolóját a 2014. évről.

Kezdésként a tavalyi év során elhunyt sporttársakról (Schönviszky György, Éliás  Vilmos, Navratil Géza, Lovas Kázmér) emlékezett meg néhány mondattal, majd a Közgyűlés egyperces néma felállással adózott emlékük előtt.

Ezután a Sportágfejlesztési Tervben lefektetett célokról és azok elérésében felmutatott részeredményekről beszélt. Elsőként a különféle létszámokat elemezte. Az összes rajthozállás száma növekedik, de a bajnokságok indulói létszáma csak minimálisan, a versenyengedélyesek száma nagyjából stagnál. Örvendetes, hogy ezen belül az utánpótlás az átlagnál jobb számokat mutat. A külföldi versenyzők aránya a magyar versenyeken elmarad a kitűzött céltól.

Jó hír, hogy a gyerekek és a velük foglalkozó edzők száma erősen növekszik az edzőtámogatási program eredményeként, aminek folytatása iránt az elnökség elkötelezett.

Az MTFSZ tagdíjbevételeit visszaforgatja a sportág fejlesztésébe, de van egy olyan kör (nem rangsoroló versenyek, versenyengedély nélkül versenyzők), amelyik nem járul hozzá a közös kiadásokhoz. Az MTFSZ tervezi a közteherviselés kiterjesztését valamilyen módon (ideiglenes versenyengedély, regisztrációs díj kisversenyekre) ebbe az irányba.

Az eredményesség terén a felnőtteknél kiemelkedett Lenkei Zsolt 14. helye az EB-n és Gyurkó Fanni 28. helye a VB-n, a juniorok között Szuromi Luca 14. helye a világbajnokságon. Az Ifjúsági EB-n Szuromi Hanga aranyérmet szerzett, a serdülő lány váltónk pedig negyedik lett, ezek remek eredmények. Bevált az új utánpótlás szövetségi kapitány, Gera Tibor és stábja.

A versenyek színvonalának emelése érdekében versenybírói és térképhelyesbítői tanfolyamot rendezett a szövetség, illetve átalakította a bajnoki rendszert a kor követelményeinek megfelelően. A korábbi hazai szervezésű világversenyek után 2016-ban Főiskolás VB-t rendezünk majd.

197 rangsoroló verseny volt 2014-ben (2013-ben 204), emellett egyre növekszik a nem rangsoroló versenyek száma. Szakmailag jól sikerült a Hungária kupa a Mátrában, de a létszám elmaradt a várakozásoktól, ami erősen rányomja a bélyegét az összes számadatra. Az elnökség a verseny brand-jének megerősítését fontos célként tűzte ki, ennek jegyében 2018-ig előre kijelölte a rendezőket és a helyszíneket.

A sportág finanszírozásáról elmondta, hogy a belső források reálértékét meg kell őrizni; a külső források növelése terén csak részeredmények láthatók. A pályázati pénzek bevonása egyre körülményesebb. A Marketing bizottság tevékenysége (szakmai napok szervezése) segíthet a tagszervezetek helyzetbe hozásában és a külső kapcsolatok erősítésében.

A szakágak terén sítájfutásban az idén végre tudtak Magyarországon versenyt rendezni két hétvégén is, amik jól sikerültek.

A tájkerékpárosoknál a hazai világbajnokság utáni csendesebb évek zajlanak. Szeniorban kiemelkedő nemzetközi eredményeik vannak Cseh Veronika révén. Az össz-szakági bajnoki pontverseny létrehozásával elismertnek érzik magukat. Anyagilag évek óta függetlenek, saját bevételeikből gazdálkodnak. 2015-ben újra Világ kupát rendeznek.

Trail-O-ban Bíró Fruzsina igyekszik fejleszteni a szakágat, a mozgássérültek bevonása nehezen halad, de saját Szakágfejlesztési Tervet fogadtak el. Miháczi Zoltán révén volt kiemelkedő nemzetközi eredményük.

Sportdiplomácia területén az IOF-ben Dr. Zentai László az elnökségi tagként, Tálas Sándor a Tájkerékpár Bizottság vezetőjeként, Less Áron pedig a Foot-O Bizottságban képviseli a Szövetséget, mégpedig 2014-től már annak vezetőjeként. Az ő bizottsága 2014-ben Budapesten tartott ülést, aminek ugyan voltak anyagi terhei, de pozitív hozadékai érezhetőek lesznek a jövőben.

Az elnökség új bizottsági struktúrában, hatékonyan végezte a munkáját, ahol az alelnökök szerepe hangsúlyosabb. Hat elnökségi ülés volt 2014-ben, ahol a részvételi arány magas volt. Az MTFSZ iroda működése megfelelő minőségű, jelenleg 4 fővel dolgozik.

A szövetség költségvetéséről elmondta, hogy főösszege az előző évekével nagyjából megegyező.

2015. az elnökségi ciklus és a Sportágfejlesztési Terv utolsó éve lesz. Az új Sportágfejlesztési Terv (ami a 2016-2020-as időszakra szól) többlépcsős folyamat keretében alakul majd ki, melynek során a tájfutó társadalom legszélesebb rétege kifejtheti véleményét. Ezt a folyamatot Kovács Balázs alelnök vezényli majd le az év folyamán.

Az év mérlegét úgy vonta meg, hogy a Sportágfejlesztési Terv megvalósításában igen pozitív fejlemények (elsősorban az edzőtámogatási program révén) tapasztalhatók, de nem minden területen. A nehéz és gyorsan változó gazdasági környezet ellenére bizakodóan tekinthetünk a jövőbe.

Less Áron vette át a szót, hogy a második napirendi pont (“Jelentés a Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés”) keretében elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés a tervezett 2 millió Ft-os negatív egyenleg helyett 789e Ft-os pozitív eredménnyel zárult. A szövetség tartaléka jelentős (16,1 millió Ft), amire azonban szükség is van a likviditás fenntartása érdekében. A Szövetség úgy érte el ezen eredményt, hogy nem kapott több tízmilliós állami támogatást vagy adósságrendezést.

A harmadik napirendi pontban a Felügyelő Bizottság jelentését – tagjainak távollétében – Hidas Sándor levezető elnök olvasta fel. A jelentés szerint az MTFSZ a jogszabályok és saját szabályzatai által szabott keretek között, törvényesen működik; a gazdálkodás áttekinthető, rendezett, szabályos; különösen örvendetes a tartalék összegének növekedése.

Ezután vita következett az első három napirendi pontról, melynek során Sávai Mária üdvözölte az ideiglenes versenyengedély bevezetésének tervezését,  Dr. Zentai László pedig elmondta, hogy nagyon nagy siker, hogy az IOF-ben a négy szakági bizottság közül kettőt magyar tájfutó vezet, majd az IOF-ben dolgozó magyarok nevében megköszönte az MTFSZ és a magyar társadalom anyagi hozzájárulását az üléseken való részvételhez.

Ezután szavazás következett az első három napirendi pontról: az előterjesztett anyagokat a Közgyűlés egyhangúan fogadta el.

Less Áron percei következtek: előbb a 2016. évi szövetségi tagdíjról szóló előterjesztést ismertette (az elnökség idén sem javasolt emelést); majd az MTFSZ 2015. évi szakmai és pénzügyi tervét adta elő. Ennek sarokpontjai: a Szenior VB jogdíjából idén is 2 millió Ft a minőségi utánpótlás-nevelésre; a felhalmozott tartalékot nem kívánja a Szövetség felelőtlenül felhasználni; a pályázati esélyeinket nem segíti a bonyolultabb intézményi helyzet; a sportágfejlesztési támogatások összege 10 millió Ft felett marad; a válogatottra fordított pénzösszeg minimálisan, de nő; összességében az idei 16,1 millió Ft tartalék ugyanennyi maradna a 2015. év végén a tervezet szerint; a költségvetést az előző évekhez képest könnyebben teljesíthetőnek tartja.

Utolsó érdemi momentumként az Alapszabály módosítása következett, amire az új Polgárjogi Törvénykönyv és a Civil Törvény előírásai miatt van szükség, elsősorban formai oldalról. A beterjesztett módosításokat sportjogász és a Felügyelő Bizottság is átnézte és támogatja őket.

A főtitkár által előadott javaslatokat (tagdíj, szakmai és pénzügyi terv, Alapszabály) is egyhangúan fogadta el a Közgyűlés.

A pár perces egyebek napirendi pont végén Hidas Sándor levezető elnök 76 perccel a kezdés után már le is zárta a rekord rövidségű közgyűlést.