Márciusi elnökségi ülés

Bizottsági munkatervek a terítéken.

Elsőként Less Áron főtitkár tájékoztatott a közgyűlésen hozott döntésekről. Ez lett minden idők legrövidebb közgyűlése, 76 perc hosszú volt, ennek fő oka, hogy a díjazás kikerült a programból. A résztvevő 29 tagszervezet képviselője valamennyi előterjesztést egyhangúan fogadta el.

Kovács Balázs alelnök kezdett a felügyelete alá tartozó bizottságok munkaterveivel, elsőként az általa vezetett Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottságéval. Szokásos feladataik (amik közül kiemelkedik a sportágfejlesztési programok menedzselése, ami külön napirendi pontként szerepel) mellett ebben az évben az új Sportágfejlesztési Terv megalkotása szerepel extraként.

Ide kapcsolódva megtárgyalta az elnökség a 2015. évi sportágfejlesztési programok tervezetét. A programok rendszere az előző években elég jól kialakult, nagy változások már nincsenek. A legnagyobb tétel az edzőtámogatás (6 millió Ft létszám és 1,5 millió Ft eredményességi alapon) és a nyári utánpótlás edzőtáborok támogatása (1 millió Ft), ezek összege változatlan. Kicsit emelkedett az edzőképzés támogatása (200e Ft helyett 300e Ft) és csökkent a népszerűsítő rendezvények támogatása (500e Ft helyett 300e Ft) az előző évek felhasználásának tapasztalatai alapján.

Paskuj Mátyás folytatta a Marketing és Kommunikációs Bizottság vezetőjeként. A korábbi tevékenységüket folytatják, a kevésbé sikeres részfeladatokat (sajtómegjelenések növelése és gyűjtése, válogatott brand építése) megerősítve. Új elemként találkozhatunk a tájfutó edzések elérhetőségének internetes megjelenítésével és a „Zöldüljön végre a zöld sport” programhoz való csatlakozással.

Kovács Balázs vette vissza a szót a Informatikai és Technikai Bizottság munkaterve erejéig. Ők a szokásos feladataik (a szövetség IT rendszereinek és SI csomagjának üzemeltetése) mellett a bizottsági tagok kapacitásának függvényében az alábbi fejlesztéseket tervezik: a honlap angol nyelvű részének tartalombővítése, a honlap korábbi híreinek visszaállítása, versenynaptár admin és megjelenítő megújítása, korábbi hazai világversenyek honlapjának elérhetővé tétele, továbbképzések szervezése a tagszervezetek számára az új rendszerek használatáról.

A Versenybizottság munkaterve a szokásos elemeket tartalmazza (szabályzatok gondozása, pontversenyek számítása, ellenőrző bíró küldés, versenybírók képzése és nyilvántartása), idei aktualitásként a 2016. évi szlovák-magyar közös Középtávú és Váltó OB szabályozása szerepel.

Fehér Ferenc következett az Élsport- és Edzőbizottság vezetőjeként. Megszokott feladataikat végzik az idén is: szövetségi kapitányok és válogatottak felügyelete, javaslattétel díjakra, pályázatok kiírása és elbírálása a Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottsággal közösen, edzői konferencia szervezése.

Zsigmond Tíbor ismertette az Élversenyzői Bizottság munkatervét Szerencsi Ildikó bizottságvezető távollétében. Elsősorban véleményezési joguk van, az új Sportágfejlesztési Terv kapcsán élhetnek majd vele.

Molnár Péter következett a Naptárbizottság anyagával, ami gyakorlatilag a szabályzatban előírt határidőket és feladatokat tartalmazza, egyetlen eltérés a korábbiakhoz képest, hogy a 2018-as Hungária kupáról már korábban döntött az elnökség, így ezzel a bizottságnak idén nem lesz munkája.

Kovács Gábor, a Nemzetközi Regionális Kapcsolatok Bizottsága vezetője folytatta a munkatervükkel, amiben az előző évek feladatai köszöntek vissza: versenynaptár egyeztetés, adatgyűjtés, versenyek népszerűsítése, közös rendezésű versenyek elősegítése.

Jenővári Gabriella az új Szenior Bizottság vezetőjeként elsőként a bizottság tagjait terjesztette elő: Hegedűs Zoltán, Tóth Zsolt, Szepesi Imre és Argay Gyula személyében. Munkatervük a szokásos elemekből áll: szenior összetett bajnokság és bajnoki pontverseny kiírása és értékelése, Szlovák-Magyar Szenior Találkozó megszervezése. Szeretnék a szeniorok véleményét képviselni a szabályzatok módosításakor és egy modernebb külsejű szenior honlap kialakítását a közeljövőben.

Domonyik Gábor ismertette a Térképbizottság munkatervét. Az éves rendes feladataik (térképellenőrzés, Év térképe díj odaítélése, kérelmek elbírálása) mellett céljaik erre az évre: térképdigitális nyomtatási útmutató készítése, Kiváló Magyar Térkép minősítés bevezetése, lézerszkennelt alapanyagok használatának lehetőségeit vizsgálata, online K-szám rendszer, jelkulcsot bemutató szóróanyag, térképhelyesbítői összejövetel, lejtőszögmérős távmérő beszerzése. Az elnökség megszavazta Kovács Róbertet a bizottság új tagjának és elfogadta a bizottság azon javaslatát, hogy a jövőben külön kategóriában kapják meg az Év térképe díjat a hagyományos erdei térképek és a sprint térképek.

Hegedüs Ábel, mint a Térképtár és Sportágtörténeti Bizottság vezetője elsőként kérte az elnökséget, hogy a bizottság neve Sportágtörténeti Bizottságra változzon. A digitális nyomtatás elterjedésével a térképek gyűjtése egyre kisebb szeletet jelent a tevékenységükből, viszont a sportágtörténet egyre nagyobbat. Ennek keretében három kötetes könyvsorozat kiadását tervezik, aminek első kötete Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei (1925-1948) címmel pár hónap múlva megjelenik. Idén is szeretnének egy konferenciát szervezni, a témája még a jövő kérdése.

Kovács Gábor, a Terephasználati és Környezetvédelmi Bizottság munkatervét adta elő. Új elemként tűnik fel benne az együttműködés a Tájfutásért-Pécs Alapítvánnyal a versenyek zöldítésére egy pályázat keretében, illetve a terepengedélyeztetések megkönnyítése érdekében megfelelő kontakt személyek felkutatása a terepengedélyezésben érintett szervezeteknél.

Mets Miklós, a szakág vezetője ismertette tájkerékpárosok munkatervét. A szokásos programjaik (CSTSZ, Magyar kupa, válogatott) folytatása mellett idénre tervezik a szabályzataik aktualizálását. Legnagyobb idei dobásuk a Világ kupa rendezése, ami külön napirendi pontként fog még szerepelni.

Szintén Mets Miklós adta elő (Bíró Fruzsina szakágvezető távollétében) a Trail-O szakág munkatervét, aminek fő pontjai: a versenyrendezés támogatási program folytatása, népszerűsítés, mozgássérültek bevonása, utánpótlás résztvevők számának növelése, részvétel a horvátországi Európa-bajnokságon, külső források bevonása, honlap üzemeltetés.

A szakágak közül a sítájfutókkal zárult a sor, ők már a szezon végeztével a beszámolójukat terjesztették elő. Az időjárásnak köszönthetően idén négy magyar bajnokságot is sikerült megrendezni, hármat a Bakonyban, egyet a Bükkben. Világversenyeken nem indult nemzeti csapat, csak Molnár Róbert egyéni indulóként a felnőtt VB-n. A jövőre nézve szeretnének egymástól független rendezői stábokat szervezni, lehetőleg az ország különböző területein.

Mest Miklós beszámolt még a májusi várgesztesi Tájkerékpár Világ kupa előkészületeiről. Időarányosan jól állnak a munkával, már megjelent a harmadik bulletin is.

Kovács Gábor következett az idei Hungária kupa előkészületeivel. Összeállt a stáb, leosztották a feladatokat. Megvannak a terepek, célhelyek, szállások; kialakult a részletes program. A térképek átlagosan 50%-os készültségi állapotban vannak. Kialakult a védnökök, támogatók köre. Aktívan kampányolnak (honlap, cikkek, szórólap, bannercsere), hogy minél nagyobb kört érjenek el a verseny felhívásával.

Az egyebeknél Less Áron elmondta, hogy a  kiszámlázott tagdíjak kb. 70%-a érkezett be a mai napig, a határidőig pedig csak 50%. Ez likviditási problémákat nem okoz, de a tendencia nem örvendetes. A MOB-bal lezajlott tárgyalások alapján az állami támogatásunk idei összege lényegesen meghaladhatja a korábbi évekét. A Magyar Diáksport Szövetséggel folytatott levelezés alapján az idei Országos Diákolimpián a váltó nem lehet hivatalos versenyszám, mivel a versenyzők nem az iskolájukat, hanem a megyéjüket képviselik. Emiatt az év folyamán a bajnoki szabályzatot is módosítani kell. Végül az elnökség elfogadta a 2016. évi előzetes országos versenynaptárat, ami hamarosan a honlap versenynaptárába is bekerül.