Januári elnökségi ülés

Közgyűlési előkészületek és bizottsági beszámolók.

Less Áron nyitott a közgyűlés előkészületeivel. A legfontosabb információ, hogy a Magyar Sport Háza február 28-án nem tudott termet biztosítani, ezért új helyszínt kellett keresni, ez a Mátyásföldi Lawn Tennis Club klubháza (1165 Budapest, XVI. Bökényföldi út 27.) lett, amit térítésmentesen vehet igénybe a szövetség. A meghívók már ezzel az információval mentek ki az Alapszabályban rögzített határidőnek megfelelően. A szervezés időarányosan halad, a következő elnökségire készülnek el a beszámolóval kapcsolatos anyagok.

Szintén a közgyűléshez kapcsolódik a 2016. évi költségvetés. A főtitkár által legutóbb előterjesztett anyaghoz nem érkeztek módosító javaslatok, így ez kerül majd a közgyűlés elé.

A szövetségi kapitányok következtek a 2016-os programjukkal, elsőként Gera Tibor az utánpótlás válogatottéval. A legfontosabb esemény most is az Ifjúsági Európa-bajnokság lesz, amit ezúttal Lengyelországban rendeznek. A kis távolság miatt két felkészülési edzőtábor is lesz a helyszínen, valamint az alapozás alatt a felnőttekkel közösen Kiskunhalason és a Mecsekben. A válogatás rendszere változatlan, a négy válogatóversenyből (Postás kupa, Mecsek kupa, kassai sprint és lengyel verseny) a három legjobb százalék számít, nemenként és korosztályonként négy főből egyet szubjektív alapon jelölhet ki a szövetségi kapitány. A támogatási szintek is a korábbi években megszokottak. A 2017. évi besztercebányai Ifi EB-re való felkészülés jegyében augusztusban még lesz egy edzőtábor Szlovákiában is.

Dénes Zoltán folytatta a felnőtt és junior válogatott 2016-os programjával. Páros évről lévén szó, négy világverseny is lesz, amik közül mindegyik fontos valamiért. A válogatás kétkörös lesz, áprilisban (Nógrád Nagydíj és MEFOB) és nyár elején (KOB és bükki válogatók). A válogatási elvek és a támogatási rendszer ismerősek a korábbi évekből. A programot igyekeztek egyeztetni az ifikkel, ez nagyrészt sikerült is. Elég sok edzőtábor került a programba, elsősorban a Bükkben, az év legfontosabb versenyének tartott Főiskolás VB miatt. Az elnökség mindkét szövetségi kapitány anyagát elfogadta.

Ezután az elnökség döntött a Tájfutó Gálán kiosztandó díjakról. Az Év edzője díjat Kisvölcsey Ákos kapta. Az Év térképe Kazár lett, készítője: Dénes Zoltán. A Skerletz Iván-díjat Bogdány Miklósnak; a Ripszám Henrik emlékérmet Fehér Ferencnek, Józsa Sándornak és Veres Imrének; a Tájékozódási futásért plakettet Sramkó Tibornak adományozta az elnökség. A Tájékozódási futásért kitűző djazottjai: Antal István, Antal Miklós, Goldmann Róbert, Hajdu Martin, Kovács Róbert, Szivák Ildikó, Szlávik Zoltán.

Kovács Balázs ismertette a Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság munkájáról és a sportágfejlesztési támogatások felhasználásáról szóló beszámolót. A korábbi évekhez hasonló rendszerben pályáztatták, elbírálták és menedzselték a sportágfejlesztési pályázatokat. Tavaly is az edzőtámogatás volt a leghangsúlyosabb elem a rendszerben (7,5 millió Ft), öt új belépővel 51-re bővült a támogatott edzők száma 32 tagszervezet képviseletében. Továbbra is sikeres az edzőtáborok támogatása (1 millió Ft), emellett 190e Ft-tal támogattak iskolai népszerűsítő rendezvényeket, míg az edzőképzés támogatására nem jelentkezett igény. A bizottság e fő feladata mellett figyelemmel kísérte a Diákolimpia megrendezését, az utánpótlás korosztályt érintő javaslatokat tett a szabályzatok módosításakor, állást foglalt az ifjúsági korosztály versenyzésével kapcsolatos kérdésekben. Elsősorban a bizottságvezető révén fontos szerepük volt az új Sportágfejlesztési Terv kidolgozásában.

A bizottsági beszámolók sorát Miháczi Zoltán folytatta a Versenybizottságéval. A bizottság tavaly szokásos feladatait (szabályzatok felügyelete, pontversenyek számítása, versenybíró képzés és nyilvántartás) végezte. Ehhez kapcsolódóan került sor a szabályzatok évenkénti felülvizsgálatára is. A Versenyszabályzat új eleme, hogy a regionális rangsoroló versenyek kötelezettségei csökkennek, viszont az minősítésszámításnál alacsonyabb szorzóval (0,85) számítanak majd. Új elemként jelenik meg a Versenyszervezési Terv, aminek a használata az OB-kon és kiemelt versenyeken kötelező lesz. Bekerült a szabályzatba a színkódos pályák rendszere is, amit akár regionális rangsoroló versenyeken is használni lehet. Szintén újdonság a városi versenyszám és az nxn-es váltóforma megjelenése a Versenyszabályzatban. A Szenior bizottság bevonásával a nemzetközi trendeket követve felülvizsgálták a győztes idők táblázatát, a Térképbizottság ajánlásai alapján pedig az egyes versenyformák esetén használható méretarányokat. Egyértelműsítették a hiányos váltók eredményének és minősítésének számítását. Új mellékletként került be a Versenyszabályzatba a technikai fokozatok profilja. Gyakorlatias pontokkal bővült a szalaggal segített kategóriák rendezési ajánlása.

A Bajnoki Rendszerben módosult a Hosszútávú OB lebonyolítási rendszere: már csak az utánpótlás és felnőtt kategóriákban lesz tömegrajt, a szeniorok mind egyénileg rajtolnak. Megváltozik a Sprint Váltó OB-n kiosztandó bajnoki pontok rendszere (20 és 1 pont között kap az első 15 helyezett).

A Minősítési Szabályzaton is átvezették az nxn-es váltót és a színkódos rendszert. Módosult a korosztályos ranglisták készítésének szabálya, mostantól csak a születési év alapján szűrik le a versenyzőket.

Ezután Fehér Ferenc adta elő az Edzőbizottság beszámolóját: figyelemmel kísérték a válogatott munkáját, véleményezték a Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság pályázatait, javaslatot tettek az Év Tájfutója díjra az elnökség felé, részt vettek az Edzői Konferencia szervezésében.

Paskuj Mátyás folytatta a Marketing Bizottság anyagával, akik az előző években beindult programjaikat (szlogen népszerűsítés, szakmai napok, versenyértékelés) folytatták. Újdonságként megrendezték az első Tájfutó Gálát és közreműködtek a „Zöldüljön végre a zöld sport!” programban.

Molnár Péter került sorra a Naptárbizottság beszámolójával, akik a szokásos tevékenységüket végezték: pályáztatták a 2017-es OB-kat és kiemelt versenyeket, és összeállították a 2016. évi országos és a 2015. évi regionális versenynaptárt.

Majd Kovács Gábor elmondta, hogy a Nemzetközi Regionális Kapcsolatok Bizottsága idén is részt vett a nagyobb hazai versenyek nemzetközi népszerűsítésében, eseti feladatként pedig felmérést végeztek a szenior kategóriák győztes idejeiről a bizottság tagjai által képviselt országokban.

Paskuj Mátyás vette vissza a szót a Tájfutó Gála előkészületeivel. Elmondta, hogy eddig elég alacsony a jelentkezők száma, remélhetőleg a díjazottak névsorának közzététele után ez nőni fog.

Az egyebek között Less Áron elmondta, hogy 2017. őszétől indul a Testnevelési Egyetemen a tájfutó szakedzői képzés, ehhez a felvételi követelményeket és a támogatási rendszert az MTFSZ-nek kell kidolgozni. A január 31-i edzői konferencián Dr. Sterbenz Tamás rektorhelyettes tart egy rövid előadást a témáról. Mest Miklós tájékoztatott arról, hogy a tájkerékpár szakágvezetés két pályázatot is benyújtott világverseny rendezésére: 2018-ban Világ kupát és Szenior VB-t, 2019-ben pedig Felnőtt VB-t hoznának Magyarországra.