Februári elnökségi ülés

Utoljára ülésezett a jelenlegi elnökség.

Less Áron indított a közgyűlés előkészületeivel: a ma elfogadott anyagokat holnap küldik ki a tagszervezeteknek és a honlapra is felkerül. Tagszervezeti javaslat nem érkezett az Alapszabályban lefektetett határidőig.

Máthé István, a jelölőbizottság vezetője kapta meg a szót, elmondta, hogy minden posztra van már megfelelő számú jelölt. A fegyelmi és felügyelő bizottság tagjaira a szükséges három-három jelölt van, jelentős átfedésben a mostani tagokkal. Az elnöki pozícióra a két jelölt Bugár József és Paskuj Mátyás. A maradék tíz elnökségi tagsági helyre tizenhét olyan jelölt van, akik vállalták is a felkérést.

Kovács Balázs ismertette a Juhász Miklóssal és Less Áronnal közösen készített, a 2011-2015 közötti Sportágfejlesztési Terv teljesítéséről szóló anyagot. Végigfutott az egyes területeken kitűzött célokon, hogy mit sikerült megvalósítani. Összességében sikeres terület a szerteágazó versenyrendszer működtetése, a rajthozállások számának növekedése, az edzőtámogatási rendszer, az utánpótlás létszámának növekedése, az utánpótlás válogatott eredményessége, néhány verseny marketing tevékenysége, a portál és a mögötte levő informatikai rendszerek működtetése és a felelős, átlátható gazdálkodás. Nem értük el a célokat a teljes korfán értelmezett létszámnövelés, az élsport eredményesség, az iskolai jelenlét, az interaktív oktató anyag létrehozása, a marketingeszközök alkalmazása, a külső források központi bevonása és az engedélyeztetés egyes pontjai terén. Juhász Miklós hozzátette, hogy a terv rendkívül ambíciózus volt, ezért nem érzi kudarcnak, hogy a két lista hossza között nincs jelentős különbség.

Ezután az elnökség elfogadta a 2015. évi közhasznúsági mellékletet, mérleget, eredménykimutatást és leltárt, amik a Közgyűlés elé kerülnek majd.

Less Áron folytatta a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval. Elmondta, hogy a MOB-tól a tervezettnél több támogatást kaptunk, viszont a pályázati és szponzori támogatások nem teljesültek a terv szerint. A kiadásoknál a felnőtt válogatott működésére szánt összeget év közben 1 millió Ft-tal megemelte az elnökség, a többi kiadást pedig sikerült a lehetőségek szerint visszafogni, így év végén a tervezett 16 helyett 17,6 millió Ft lett a pénzmaradvány, amit sikernek kell elkönyvelni.

Az elnökség elfogadta a Közgyűlés elé kerülő 2016. évi költségvetés tervezetet is, amit már korábbi üléseken is többször tárgyalt. Az anyag fő számaiban az előző évek tendenciáit követi. A sportágfejlesztési kiadások teljes összege meghaladja a 10 millió Ft-ot, a felnőtt és junior válogatott kerete 1 millió Ft-tal nő, a tartalék továbbra is jelentős. A külső bevételek (pályázatok, támogatók) terén a terv nem számol jelentős növekedéssel.

Szintén a Közgyűlés dönt majd a 2017. évi tagdíjról. Az elnökség nem javasol változást, hogy ezen a téren nagyobb mozgásteret hagyjon az újonnan megválasztandó elnökségnek.

A Közgyűléshez kapcsolódó utolsó napirendi pont az Alapszabály módosítás volt. A módosítások egy része a Törvényszék által előírt javítás; emellett változna az a pont, hogy az alelnököket ezentúl nem a Közgyűlés, hanem az elnökségi tagok választják maguk közül.

A bizottsági beszámolók közül mára már csak az Informatikai és Technikai Bizottságé maradt, amit Kovács Balázs, a területet felügyelő alelnök adott elő. Az alapfeladatok (a szövetség informatikai rendszereinek üzemeltetése a honlap összes komponensétől az SI rendszeren keresztül a levelezőlistákig) ellátásán túl legnagyobb vállalásuk, hogy megújítják a honlap mögött található adminisztrációs rendszert, aminek a premierjét tavaszra tervezik. Sokan követték az erről szóló online közvetítést, ami újdonság volt. Az SI bérbeadásból származó 3,8 milliós bevétel fele már külső bérlőktől származik.

Paskuj Mátyás folytatta a Tájfutó Gála értékelésével. A rendezvény alapvetően jól sikerült, sajnos a résztvevői létszám elmaradt a tavalyitól, viszont a pénzügyi egyenlege jobban mutat, összességében 140e Ft-jába került a szövetségnek.

Miháczi Zoltán, a Versenybizottság vezetője terjesztette elő a nemzetközi minősítések adományozását. A 2015. évi világversenyeken Gyurkó Fanni, Szerencsi Ildikó és Weiler Virág ért el olyan eredményt, ami feljogosítja erre (VB egyéni Top30 vagy váltó Top10), míg Lenkei Zsolt még 2014-ben. Az elnökség mindannyiuknak megszavazta a minősítést.

Az egyebek között döntött az elnökség arról, hogy az érintés nélküli és az érintéses elektronikus pontérintés használata egy versenyen belül nem teremt egyenlőtlen feltételeket, így annak hazai használatáról kidolgozható a részletes szabályozás; végül elfogadták a 2017. évi előzetes országos versenynaptárt.

Az ülés végén Juhász Miklós és Less Áron is megköszönte az elnökségnek az öt éven keresztüli konstruktív együttműködést.