2011-juhasz

Juhász Miklós: Nehéz szívvel köszönök el

Elfogult visszatekintés az utóbbi két ciklusról, a tisztújításról és a jövőről

Nehéz szívvel adom át a stafétabotot. Lezárul egy korszak az életemben, de nem indul új, a meglévő feladataim és elkötelezettségeim kitöltik az így felszabaduló időt. Szabadidő helyett egyfajta hiányérzet marad.

Emlékezhetnék a 14 év elnöki szolgálat eredményeire, élményeire, most mégis akörül járnak a gondolataim, amit nem sikerült elérnem, megtennem. Ezek a feladatok már a következő elnökre, elnökségre várnak. És persze rájuk vár a megkezdett munka szisztematikus folytatása, a fegyelmezett, logikus építkezés, szeretett, de többszörösen hátrányos helyzetű sportágunkban (nem olimpiai, és nem látványsport, sőt, számottevő, támogatói potenciállal bíró terméküzlet sem kapcsolódik hozzá).

EREDMÉNYEINK

Mielőtt teljesen elhatalmasodna rajtam a borúlátás, inkább nézzük, mit sikerült tíz év alatt közösen elérnünk (ábrák, részletek a szöveg végén):

•  Többet versenyzünk.
•  Az utánpótlás pedig sokkal többet!
•  Nem lettünk többen, de valójában kevesebben sem, ha figyelembe vesszük a tagdíjemelés/versenyengedély nélküli versenyzés hatást.
•  Jelentősen nőtt az utánpótlás létszáma, a 2012 körüli kiugrást (pályázati pénzcsúcs miatt volt) leszámítva is.
•  Ugyanakkor sajnálatosan csökkent a felnőttek létszáma, ezt a korosztályt nem sikerült megszólítanunk.

Az utánpótlás létszámnövekedése, és az azt is meghaladó mértékű versenyzési aktivitása mögött az edzőtámogatási program áll. Az előző évek Diáktájfutás programja széles körben ismertette meg a sportágat, de versenyzőket nem igazán hozott. A hiányzó láncszem az edzők, ifjúsági műhelyek szerény száma volt, ezen sikerült érdemben javítanunk, az aktív edzők számát több, mint megkétszerezve.

•  A válogatott eredményesség csökkenő trendje megállt
•  Egyre büszkébbek lehetünk az utánpótlás-válogatottunk eredményeire

A válogatottak élén immár kiváló, köztiszteletben álló szövetségi kapitányok állnak Dénes Zoltán és Gera Tibor személyében. A jó szakvezetés, a több edző, és szakmai műhely, és a nagyobb utánpótlás-létszám egymást erősítő hatású, és komoly bizakodásra ad alapot.

•  A sportágban és a Szövetségben béke van, a meglevő anyagi forrásokat tiszta kézzel, hatékonyan hasznosító, eredményes munka folyik.
•  Hatékony szövetségi irodát működtetünk, fejlődik a honlapunk, erős a szakmai informatikai hátterünk.
•  Jó a versenyrendszerünk, a versenynaptárunk, a térképeink.
•  A lezáruló ciklus sportágfejlesztési terve segített közös célokat kitűzni, feladatokra bontani, és azok végrehajtását számon kérni.
•  És ahogy azt a most induló sportágfejlesztési tervben is megerősítjük: az önkéntesség, a közösségért végzett munka az értékrendünk alapja és legfőbb erőforrásunk.

A Szövetség gazdálkodása igen stabil, tartalékunk láttán nyilván vannak, akinek a szeme előtt dollár-jelek kezdenek ugrálni, és arra gondol, milyen jó volna ezzel az összeggel sajátjaként rendelkezni, ahogy erre más szövetségeknél, sajnos, számos példát látunk. Szerencsére a tájfutók nagyon nem ilyenek, aki mégis, azt a sportág előbb-utóbb kiveti magából.

Az MTFSZ iroda, Less Áron főtitkár, Kiss Zoltán (Csonti) irodavezető feddhetetlenül, kiválóan végzi munkáját, az ő kezükben a legjobb helyen van minden feladat és minden forint. Az őket segítők is remek munkát végeznek, megérdemlik az elismerést.

Ide kívánkozik az elnökség, és az alelnökök dicsérete. Hatékony, hozzáértő, elhivatott, remek csapat köszön most le, szerencsére csak kisebb részben.

A most lezárult sportágfejlesztési terv kiértékelése megtalálható a honlapon, a közgyűlési anyagok között. Jól látszik, hogy a versenyek és térképek terén kitűzött feladatok teljesültek leginkább, a marketingben, a külső kapcsolatok terén, és a külső források bevonásában pedig nem voltunk túl sikeresek.

MTFSZ rajthozállási statisztikák 2006-2015:
http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/12304/tipus/download

Válogatott eredményesség 2011-2015:
http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/12303/tipus/download

•  Együttműködési szerződést írtunk alá a Testnevelési Egyetemmel.

A hét pontból álló megállapodás a testnevelő tanár képzésre, edzőképzésre, felnőttképzésre, sportszakmai felmérések és sporttudományos kutatások területére, a sportmenedzser képzésre, valamint a sportági specifikus tudományos konferenciák és továbbképzések szervezésére terjed ki. Tehát egyaránt támogatja edzői körünk több szintű megerősítését, és alapot teremt ahhoz, hogy a tájfutás az eddiginél sokkal nagyobb mértékben válhasson az iskolai testnevelés részévé. Alelnökünk, Lacsny Márton hozta tető alá a megállapodást, a közös munkában pedig a mi részünkről Kovács Balázs és Less Áron, az egyetem részéről pedig, többek között Dosek Ágoston tanár úr játszik meghatározó szerepet.

Mozgalmas, munkás, de összességében sikeres 10 év áll mögöttünk. Köszönöm a lehetőséget, hogy részese lehettem!

A JÖVŐRŐL

•  A TE-s szerződés ügye már átvezet a most induló ciklusra. Azt gondolom, az eddigi csapat tovább szolgáló része, friss erőkkel kiegészülve remekül tovább fogja vinni a megkezdett munkát.
•  Az előttünk álló ciklusra vonatkozó, új Sportágfejlesztési Terv, az egész hazai tájfutó társadalom széleskörű bevonásával, az eddigi eredményekre és tapasztalatokra építve elkészült.
•  Ezt a Tervet a leköszönő elnökség egyhangúlag megszavazta, és így terjeszti a Közgyűlés elé. Elfogadása esetén az új Elnökség ennek a végrehajtására „szerződik”.

Bizakodó vagyok. Ha meg tudjuk őrizni értékeinket, egységünket, akkor igen sikeres ciklusnak nézünk elébe.

A TISZTÚJÍTÁSRÓL

Régen elkezdtem, elkezdtünk megfelelő, a korszakváltásra képes, és azt vezetni akaró elnökjelöltet felkutatni, de az igazán alkalmas emberek nem vállalták, idő hiányában. Ezért, a tovább dolgozni szándékozó alelnökök (Kovács Balázs, Mets Miklós, Miháczi Zoltán és az FB-elnökjelölt Lacsny Márton), és a főtitkár, Less Áron, valamint néhány meghatározó elnökségi tag alkotta, erős, összeszokott, és összetartó csapattal arra jutottunk, hogy egy inkább a külkapcsolatokat ápoló, de a rendet, békét fenntartó, makulátlan hírnevű elnökkel is hatékonyan tudnának nekifutni a következő ciklusnak.

Így azonosítottuk Bugár József, BTFSZ elnök úr személyét, akit én kértem meg, hogy a sportág érdekében vállalja a jelöltséget, amit hosszabb, felelős gondolkozást és egyeztetést követően el is vállalt.

Tehát, ha Bugár Józsefre szavaztok, azzal a fenti csapatnak, és az ő meghatározó közreműködésükkel megalkotott Sportágfejlesztési Tervnek adott bizalmatokat is megerősítitek.

Bő fél éve megkeresett Paskuj Mátyás, hogy elnöki ambíciójáról tájékoztasson, támogatásomat kérve. Elmondta, hogy fizetett elnöki szerepben gondolkozik, melyben jutalékért hozna be szponzorpénzeket. Világossá tettem, hogy mindezt nem támogatom, mert ellenkezik az elveimmel, a sportág értékeivel és szellemiségével.

Paskuj Mátyás mostani kampányában körlevelet küldött, támogatást kérve, melyben az egyik kérdés:

„11. El tudnád fogadni, hogy a jövőben az MTFSz vezetőségének szponzorálása a támogatói, szponzori összegektől függjön?”

Értelmezésem szerint ez azt jelenti, hogy Paskuj Mátyás fenntartja azt a megközelítését, mely szerint elnöki munkájáért anyagi hasznot szeretne húzni, persze lehet, hogy rosszul értem, sőt, rosszul emlékszem.

Az elnökjelöltek vitájáról

Szomorúan néztem a vitát. Nem igazán tetszettek a kérdések, melyek engem a Paskuj Mátyás fent említett levelében feltettekre emlékeztettek. A kérdések egyébként a Sportágfejlesztési Tervben széles körben megvitatott, és megválaszolt témákat feszegettek. Mintha nem is létezne ez a Közgyűlés elé kerülő terv, amit a leköszönő elnökség egyhangúan, ellenvélemény nélkül fogadott el.

A vitában Bugár József a helyzetben kissé feszengve, de szerényen, realistán, és őszintén válaszolt a kérdésekre. Paskuj Mátyás volt SZDSZ-es politikushoz illő rutinnal kezelte a helyzetet, válaszai igen ambiciózusak voltak, mint a 2-3 év alatti MTFSZ költségvetés-duplázás, vagy a tájfutók létszámának egy ciklus alatti megkétszerezése, jóval messzebbre rúgva a pöttyöst, mint ahogy azt a Sportágfejlesztési Tervben a Közgyűlés elé terjesztjük.

A pályázatokról

Paskuj Mátyás jelentős hangsúlyt helyezett a pályázati források sikeresebb megszerzésére, ebben egyetértek vele, itt vannak tartalékaink, ahogy azt a Sportágfejlesztési Tervben ki is fejezzük. De legalább ennyire fontos kérdés az, hogy mennyire hatékonyan, tiszta kézzel használjuk fel ezeket a forrásokat. Bizonyára a legtöbben emlékeztek arra, amikor 6-7 éve sok tízmilliós összeget nyertek tájfutó szervezetek a vidéki régiókban. Sajnos, ez az akkori MTFSZ mérlegfőösszeget is meghaladó pénz a fontos mérőszámokban (létszám, rajthozállások) nem hozott igazán érzékelhető változást.
De ne legyünk kishitűek, van ennél is lejjebb:
http://index.hu/belfold/2009/10/04/40_centis_kilato_epult_40_millioert_bodrogkereszturon/

Válaszúton

Gondolom, az eddigiekből világos, hogy én hova teszem a (nem létező) voksomat. Az elején írtam, hogy elfogult leszek, talán most, hogy a legfontosabb sportágbeli szerepem a Tipo bozótos kőmezőkre szakosodott felvezetője lesz, ennyi belefér.

Hiszek az eddigi munka folytatásában, az értékrendünkben, a csapatban, az ezáltali sikerben.

De elfogadom, lehet, hogy egy más megközelítés jobb: más értékek, rámenősebb pénzszerzés, egyáltalán, a pénznek a sportágunkon belüli szerepének megváltoztatása, vállalva az ezzel járó konfliktusokat. Nem zárhatom ki, hogy mégis ez a jövő útja. Tehát tiszteletben tartom, ha valaki ezt választja, de akkor legyen következetes: ne szavazza meg se a Sportágfejlesztési Tervet, se a költségvetést, mivel azok nincsenek összhangban Paskuj Mátyás terveivel. A tervek mérlegeléséhez némi adalék, hogy Paskuj Mátyás az elmúlt 5 évben, elnökségi tagként, és a Marketing Bizottság vezetőjeként nem szerzett támogatást az MTFSZ-nek.

AZ MTFSZ ELNÖKEIRŐL

Végül elmerengtem azon, hogy kik is voltak az MTFSZ elnökei a rendszerváltás óta, mi az örökségük. Ehhez mindent látó barátunkat, a Google-t hívtam segítségül, beírtam a neveket, és íme:

Dr. Holló József
Az első találat:
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/sections/mhtt_csata/szakosztaly/hollo.htm
Nem kispálya. Rengeteget köszönhet neki a hazai tájfutósport.

Dr. Szarka Ernő
Az első találat:
http://www.ch.bme.hu/document/390/original/2009_Szarka_ad.pdf
Kevés embert tisztelek annyira, mint Ernőt. Igazi példakép.

Hajdú István
Gyakori név, nagyjából a tizedik találat szól a mi volt elnökünkről:
http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4261&catid=66%3Ah&Itemid=67&lang=hu
Hobbitájfutó lett, így találtunk rá. Becsülettel végigdolgozott ciklusáért megérdemli az elismerést.

Juhász Miklós
Gyakori név, először néhány Facebook hivatkozás, majd rengeteg cikk a Gazdasági Versenyhivatal azonos nevű elnökéről. És: Top 10 Linkedin Juhász Miklós profiles, megvagyok.
https://www.linkedin.com/vsearch/p?orig=SEO_SN&firstName=Miklos&lastName=Juhasz&trk=SEO_SN
Vagy annak, aki nincs regisztrálva a Linkedin-en:
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/szolgaltatasok/karrierszkenner/juhasz_miklos.html
A fenti urakhoz képest mindenképpen kevésbé ismert, mondhatni unalmas profi.És lássuk az elnökjelölteket is:

Bugár József
Az első találat:
http://www.btfsz.hu/index.php?option=com_munkatars&Itemid=57&detail=9
Még egy, a sportágon kívül nem ismert, köztiszteletben álló, évtizedeken át bizonyított profi.

Paskuj Mátyás
Aki felelősen akar dönteni, tájékozódjon, akár a Google-on, akár Szegeden, vagy ahol akar.