Márciusi elnökségi ülés

Az új elnökség első ülése.

Bugár József elnök nyitotta meg az ülést, köszöntötte az új elnökség tagjait. Mivel az elnökség fele lecserélődött, az elnökségi tagok néhány mondatban bemutatkoztak a többieknek.

Less Áron főtitkát vette át a szót a Közgyűlésen hozott döntésekről szóló tájékoztatóval. Kiemelkedő volt a részvételi arány (a 84 tagszervezetből 73 képviseltette magát), amire nagyon régen nem volt példa. Az előterjesztésekhez érkeztek hozzászólások, de probléma nélkül elfogadták őket. Az Alapszabály módosításából kifolyólag az alelnököket ma kell megválasztani. Lezajlott a tisztújítás, Juhász Miklóst és Zsigmond Tíbort pedig tiszteletbeli elnökké választották. Végül köszönetet mondott a közgyűlés lebonyolításában részt vevő valamennyi segítőnek.

Ezután Bugár József terjesztette elő javaslatát az új főtitkár személyére. Mivel a két ciklus óta tevékenykedő Less Áronnal elégedett, őt javasolja a mostani ciklusra is főtitkárnak. Az elnökség egyhangúan egyetértett a javaslattal.

Less Áron megköszönte az elnökség bizalmát, és rátért a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. A változások nagyobb részt formaiak és az Alapszabály Közgyűlés általi módosításából következnek, kisebb részt egyszerűsítések.

A főtitkár terjesztette elő az új Doppingellenes Szabályzatot is. A jogi környezet általános szigorítása miatt minden szövetségnek új szabályzatot kell létrehozni. Noha az új szabályozás mereven fogalmaz, az MTFSZ igyekszik majd versenyzőbarát, rugalmas módon kezelni a kérdést.

A Főiskolás VB Szervezőbizottságával kötendő szerződések kerültek sorra. Az MTFSZ külön szerződéseket tervez kötni a szervezésért felelős MEAFC-cal, a szakmai munkát lebonyolító Diósgyőri Tájfutó Clubbal és a Hungária kupát rendező SZVSE-vel. A bonyolult konstrukció biztosítaná, hogy az MTFSZ-nek ne keletkezzen vesztesége a rendezvény kapcsán, miközben a szakmai jellegű feladatok (térképkészítés és nyomtatás, IT) teljesítését elvállalja és a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat előfinanszírozza.

Szünet után Bugár József ismertette a javaslatot a Szövetség alelnökeire és új bizottsági struktúrájára. Alelnöknek javasolta Kovács Balázst, Miháczi Zoltánt és Molnár Pétert, amit az elnökség egyhangúan elfogadott.

Az új bizottsági struktúra a feladatokat a Sportágfejlesztési Terv fejezetei szerint csoportosítja, és azokat egy-egy felelős alá rendeli.

Az öt fő terület és annak felelősei:

 • Humán erőforrás fejlesztés (a Terv 5.1 pontja): Kovács Balázs
 • Létszámnövelés és megtartás (a Terv 5.2 pontja): Kovács Balázs
 • Válogatott eredményesség (a Terv 5.3 pontja): Molnár Péter
 • Versenyek és térképek minőségének fejlesztése (a Terv 5.4 pontja): Miháczi Zoltán
 • Finanszírozási források bővítése (a Terv 5.5 pontja): Bugár József

Változások a bizottságok felállásában:

 • A megnövekedett feladatok miatt kettéválik az Élsport- és Edzőbizottság, előbbi a válogatottakra, utóbbi az edzőképzésre fókuszál.
 • A Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság új neve Utánpótlás-fejlesztési Bizottság lesz.
 • A Terephasználati és Környezetvédelmi Bizottság két külön területté válik: a Környezetvédelmi Bizottság kizárólag a sportág zöldítésével foglalkozik, új posztként pedig Terephasználati referens jön létre.
 • Új bizottság a Gazdasági Bizottság, amelyik a Sportágfejlesztési Terv 5.5 pontját igyekszik megvalósítani.
 • A korábban létezett Nemzetközi Regionális Kapcsolatok Bizottsága megszűnik, feladatai a Bizottságokhoz és a főtitkárhoz kerülnek át.
 • A Naptárbizottság helyett Molnár Péter naptárreferensként fog működni, önállóan végezve a naptárak koordinálását és az OB-k és kiemelt versenyek pályázatainak adminisztrálását; a pályázatok elbírálását, mint stratégiai döntést egy magasabb szintű grémium (összetételét a következő ülésen határozzák meg, valószínűleg elnök és alelnökök) végzi majd.
 • Az Élversenyzői Bizottság szerepét is egyszemélyi referens veszi át a jövőben.

Az új struktúrában tehát a bizottságok az alábbi néven és vezetővel alakulnak meg:

 • Edzőbizottság: Fehér Ferenc
 • Élsport Bizottság: felkérés alatt
 • Gazdasági Bizottság: Kálmán Péter
 • Informatikai és Technikai Bizottság: Petrócki Ádám
 • Környezetvédelmi Bizottság: Antal Miklós
 • Marketing és Kommunikációs Bizottság: Gerzsényi Zsolt
 • Sportágtörténeti Bizottság: Hegedüs Ábel
 • Szenior Bizottság: Jenővári Gabriella
 • Térképbizottság: Kovács Gábor
 • Utánpótlás-fejlesztési Bizottság: Kovács Balázs
 • Versenybizottság: Miháczi Zoltán

A szakágak vezetését továbbra is Mets Miklós (tájkerékpár), Bíró Fruzsina (Trail-O) és Szivák Ildikó (sítájfutás) látják el. Mets Miklós, aki korábban általános megelégedésre a szakágakért felelős alelnökként működött, ezentúl szakági referensként működik majd.

A közeljövőben a bizottságvezetők felkérik a bizottsági tagokat és a következő ülésen előterjesztik a bizottságuk névsorát és munkatervét.

Végül az egyebek között az elnökség megtárgyalta a 2016. évi munka- és üléstervét. Eszerint idén az alábbi időpontokban lesznek az ülések: április 4., május 9., június 6., szeptember 19., november 14. és december 12. (továbbra is a hétfői napokon).