Decemberi elnökségi ülés

Beszámolók és a közgyűlés előkészítése.

Less Áron kezdte a közgyűlés előkészületeivel. A közgyűlés február 25-én lesz a Magyar Sport Házában. A meghívónak Alapszabály szerint még karácsony előtt ki kell mennie, annak szövegét most el is fogadta az elnökség. A napirend a szokásos elemek (beszámolók, szakmai és pénzügyi terv, tagdíj megállapítás) mellett a jövőbeni hazai világversenyek (Tájfutó Junior VB 2018, Tájkerékpár Felnőtt és Junior EB valamint Szenior VB 2018) rendezői tartanak tájékoztatót a szervezési munka állásáról.

Molnár Péter folytatta a 2017. évi országos versenynaptárral. Lezárult a jelentkezés, három olyan hétvége lesz, amikor két országos verseny lesz egyszerre, de ezek térben egymástól távol esnek. A versenyek hamarosan felkerülnek a honlap versenynaptárába. Azoknak a szervezeteknek a versenyei, akiknek adminisztrációs elmaradásuk van az idei évről, egyelőre feltételesen kerültek be a naptárba.

Bizottsági beszámolók sora következett, elsőként Gerzsényi Zsolt ismertette a Marketing és Kommunikációs Bizottság anyagát. Jól sikerült a Tájfutás Világnapjának megszervezése és a Gazdasági Bizottsággal közösen a támogatói rendszer elindítása. Jelenleg zajlik a marketing- és kommunikációs terv létrehozása, a Tájfutó Gála szervezésében való részvétel és a honlap arculatának átalakítása (januárban várható a debütálás). Nem történt előrelépés a Sportágfejlesztési Tervben lefektetett további célok terén, ezekre a 2017-es munkatervben terveznek fókuszálni.

Petrócki Ádám került sorra az IT Bizottság beszámolójával. Alapfeladatuk a Szövetség informatikai rendszereinek (honlap, ENTRY, SportIdent, levelezőlisták) működtetése, ami idén problémamentes volt. Ezen felül 2016-ban végzett extra feladataik: honlap admin és adatbank (versenyek kezelése, rangsorszámítás integrálása) fejlesztése, SPORTident rendszer bővítése online közvetítést lehetővé tevő elemekkel, online is követhető továbbképzés a tagszervezetek számára, SportIdent rendszer bérbeadása és kezelése külsős rendezvényeken.

Kovács Gábor a Térképbizottság beszámolójával folytatta. 2016-ban kidolgozták az Év Térképe díj odaítélésének szempontjait.  Keresték a lézerszkennelt alapanyagok használati lehetőségeit, egyelőre csak drága megoldást találtak, tovább kutatnak. Zajlik, de még nem ért véget a digitális nyomtatási útmutató készítése, a K-szám kérő rendszer fejlesztése az új ISOM jelkulcs magyarra fordítása. Jövő évre marad a térképkiadási szabályzat felülvizsgálata. Szintén a jövő évhez tartozik, hogy januárban térképhelyesbítő tanfolyamot és fórumot szerveznek, aminek még idén megjelenik a felhívása.

Kálmán Péter zárta a bizottsági beszámolók sorát a Gazdasági Bizottságéval. A bizottság fő feladata a sportág finanszírozási forrásainak bővítése. Az idei évben tartott bizottsági üléseken kidolgoztak egy erről szóló javaslatcsomagot, ami jövő év elején kerül az elnökség elé. A legnagyobb előrelépés a belső közönség felé szóló Támogatói Program elindítása volt, amiből már 765e Ft be is folyt. A külső támogatókat célzó anyag most készül és zajlik a tájfutók kapcsolati hálójának feltérképezése, a lehetséges szponzorok felkutatása is. Megtörtént a Tájfutásért Alapítvány átalakítása, az új vezetőséggel egyeztetik a feladatokat.

Mets Miklós vette át a szót a szakágak anyagaival. A tájkerékpáros szakág vezetése változatlan. A 2016-os évben nemzetközi szinten a Szenior VB-n szerepeltek, ahol három arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szereztek. A rendezés továbbra is erős oldaluk: 2018-ban Felnőtt és Junior EB valamint Szenior VB házigazdája lesz Magyarország; és megpályázzák a 2020-as Felnőtt Világbajnokság rendezési jogát is.

Mets Miklós ismertette Bíró Fruzsina beszámolóját a TrailO szakág 2016-os munkájáról. Idén is működtették a versenyrendezés támogatási rendszert, így tíz versenyt, közte két bajnokságot (PreO és TempO) is sikerült megrendezni. A világversenyek közül az Európa-bajnokságon indultak, ahol egyéniben negyedik (Miháczi Zoltán), váltóban hetedik helyezést gyűjtöttek be. Működik és tartalmilag bővült a szakági honlap. A költségvetésüket a versenyek mellett az eszközpark frissítésére fordították.

A sítájfutó szakág már az idei munkatervét készítette el, Szivák Ildikó anyagát is Mets Miklós interpretálta. Kétféle forgatókönyvvel készülnek a szezonra: hó esetén hazai terepeken rendeznének három bajnoki hétvégét; hó hiányában külföldön szervezik meg őket. Mindkét esetben szorosan együttműködnének a szomszédos országokkal, hogy megfelelő mezőnyök gyűljenek össze. Világversenyeken nem tervezik a szervezett részvételt.

Szünet után az MTFSZ 2017. évi költségvetésének tárgyalása következett. Less Áron elmondta, hogy ez a költségvetés első változata, a közgyűlésig hátralevő két ülésen még részletesebben tárgyalja majd az elnökség. Alapvetően az előző évek szerkezetét követi, nincsenek benne hangsúly eltolódások. A kiadások és bevételek egyensúlyban vannak, így a tartalék összege nem csökken, de amennyiben az elnökség kijelöl olyan célt, aminek az eléréséhez a tartalékhoz kell nyúlni, megvan rá a lehetőség.

Az egyebek között Less Áron tájékoztatott, hogy a Szövetség állami támogatásának kezelése a MOB-tól a Szakállamtitkársághoz került, és a hamarosan felálló Nemzeti Versenysport Szövetségen keresztül fog megvalósulni. 2016-ban 2353 versenyengedélyt adott ki az MTFSZ (ebből 1044 a 18 éven aluli); ez az elmúlt három évnél magasabb szám. Az elnökség végül döntött a 2017-es munkatervéről is, eszerint hét elnökségi ülés lesz jövőre. Végül Fehér Ferenc, az Edzőbizottság vezetője tett javaslatot az év edzőjére, amit az elnökség megszavazott, a díjazott: Viniczai Ferenc.