Januári elnökségi ülés

Beszámolók, közgyűlés és a Sportágfejlesztési Terv állása.

Erdélyi Tibor nyitotta az ülést a lézerszkennelés magyarországi bevezetésének jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatóval. Ismertette a technológia rendkívüli előnyeit a hagyományos (alaptérkép és ortofotó) alapanyagokra támaszkodó terepi felméréssel szemben. A technika egyre olcsóbb, de a szövetség forrásaival még mindig nem elérhető. Mindenképpen valamilyen állami szervet kellene meggyőzni a használatáról, és ennek örvén hozzáférni az adatokhoz.

Dénes Zoltán felnőtt szövetségi kapitány ismertette a válogatott 2017. évi programját és a válogatási elveket. A felnőtteknél és a junioroknál is négy válogató verseny lesz a VB-re, a junioroknál a három legjobb százalékos eredmény számít, a felnőtteknél a sprint és erdei számokra külön zajlik a válogatás. A felnőtteknél a Világjátékokra alapvetően zárt a válogatás a tavalyi VB indulói között. Gyurkó Fanni biztos csapattag, a másik női helyért Szerencsi Ildikó és Weiler Virág, a két férfi helyért pedig Bakó Áron, Baumholczer Máté és Tugyi Levente küzdhet meg.

Gera Tibor folytatta az utánpótlás válogatott programjával. A felnőttekkel egyeztetve alakult ki a program, ami az előző évek rendszerét követi. A csúcsprogram az Ifjúsági EB, ami Besztercebányán lesz. Kategóriánként négy fő vehet részt, a négy válogató versenyből (kettő a Postás kupán, kettő a júniusi besztercebányai edzőtáborban) a három legjobb százalék számít, egy fő kerülhet be szubjektív alapon. A fő program mellett a tavaszi CEYOC-on és az őszi cseh normáltávú bajnokságon vesz még részt a válogatott. Mindkét szövetségi kapitány előterjesztését elfogadta az elnökség.

Kovács Balázs alelnök következett a „Beszámoló a Sportágfejlesztési Terv helyzetéről, a 2017. évi feladatok meghatározása” című anyaggal. Az elnökség végigment a Terv egyes fejezetein, hogy mi történt az adott területen az elmúlt évben, illetve hogy milyen feladatok legyenek végrehajtva idén.

Kovács Balázs folytatta, ezúttal az Utánpótlás-fejlesztési bizottság vezetőjeként. Először ismertette a beszámolójukat, majd a sportágfejlesztési támogatások tavalyi felhasználását. A bizottság az utánpótlás-nevelés ösztönzése terén vegyes sikereket ért el: jól működtek az Erzsébet táborok, megjelent egy svédből fordított népszerűsítő kiadvány, a mindennapos testnevelésbe történő beépülés lehetőségeit megvizsgálták, a testnevelő tanárok képzési tananyagába beépülést és az állandó pontos edzőpályák létesítését viszont halasztaniuk kellett.

A sportágfejlesztési programok az előző évekhez hasonló rendben lezajlottak. A legnagyobb szeletet tavaly is a létszámalapú edzőtámogatás jelentette 6 millió Ft-os keretösszeggel, ami 36 klub 55 edzője között oszlott meg (2015-ben 32 klub 51 edzője). A támogatás rendszerében némi változás volt, hogy a versenyzők megtartását már nem három, hanem négy éves időtávra visszatekintve veszik figyelembe. Az eredményességi alapú edzőtámogatásra 1.5 millió Ft-ot fordított a Szövetség, a nyári utánpótlás edzőtáborokra 1 millió Ft-ot, oktatóanyagokra 274e Ft-ot, népszerűsítő rendezvényekre 120e Ft-ot.

Miháczi Zoltán következett a Versenybizottság beszámolójával. Szokásos feladataik (szabályzatok évenkénti felülvizsgálata, pontversenyek számítása, ellenőrző bíró küldése, versenybírói továbbképzés, versenybírók nyilvántartása) mellett előkészítették a versenyértékelési rendszer továbbfejlesztését illetve dolgoztak a színkódos pályák szabályainak finomításán.

A Versenybizottság javaslatára az elnökség nemzetközi minősítést adományozott a 2015-ös és 2016-os világversenyeken elért eredményeik alapján 2017-re az alábbi versenyzőknek: Bakó Áron, Baumholczer Máté, Gyurkó Fanni, Szerencsi Ildikó, Szuromi Luca, Viniczai Csenge, Weiler Virág.

Fehér Ferenc, az Edzőbizottság vezetője került sorra. Az egyelőre nem teljes bizottság részt vett az edzői konferencia lebonyolításában, közreműködött a Testnevelési Egyetemen induló szakedző képzés előkészítésében, véleményezte az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság pályázatait, javaslatot tett az Év edzőjére.

Molnár Péter számolt be az Élsportbizottság tavalyi működéséről. Figyelemmel kísérték a válogatottak munkáját, előzetesen véleményezték a szövetségi kapitányok előterjesztéseit (éves program, világversenyekre utazó csapatok, beszámolók) és javaslatot tettek az Év Tájfutóira. A Sportágfejlesztési Terv 5.3 fejezetének megvalósításáról hosszas vita volt a bizottságon belül emailes formában, a közeljövőben egy élő bizottsági ülés keretében tervezik véglegesíteni az anyagot.

Jenővári Gabriella távollétében Miháczi Zoltán ismertette a Szenior Bizottság beszámolóját. Az összetett bajnokság és egyesületi bajnoki pontverseny számítása mellett tavaly is lebonyolították a Szlovák-Magyar Szenior Találkozót, kezelték a szenior oldalakat a szövetségi portálon belül és javaslatokkal éltek a szenior győztes időkkel kapcsolatban a Versenybizottság felé.

Kovács Balázs vette vissza a szót a Testnevelési Egyetemen indítandó felsőfokú edzőképzésről. A képzés hároméves, levelező, BA szakedzői végzettséget ad. A felvételi biológia írásbeliből (50 pont szerezhető) valamint sportági elméletből (60 pont) és gyakorlatból (90 pont) áll. Február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási jelentkezési folyamat keretében (részletek a felvi.hu oldalon). Azok, akiknek még van erre lehetőségük (nincs 12 államilag finanszírozott félévük a felsőoktatásban), állami finanszírozás keretében, a többiek önköltségesen végezhetik el a képzést. Ennek díja 225.000 Ft/félév. Az MTFSZ támogatni tervezi az önköltséges képzésben résztvevő edzőket a klubjukon keresztül a díj 50%-a erejéig bizonyos feltételek (négy éven belül diploma szerzése, edzői tevékenység végzése öt éven keresztül) teljesülése esetén.

Less Áron folytatta a 2017. évi költségvetés tervezetével. Már korábban tárgyalta az elnökség, azóta egy szűkebb grémium soronként felülvizsgálta, így most már végleges formájához közelít. Főösszege 72 millió Ft, a tartalék a tervezet szerint növekedni fog 19 millió Ft-ra. Az elnökségi tagoktól nem érkezett javaslat jelentős módosításokra, így az előző évek struktúrája marad. A közgyűlés elé kerülő végső javaslatot a februári elnökségi ülésen fogadják el.

A főtitkár vezette elő a Tájfutásért Alapítvány alapító okiratát módosító határozatokat. Eszerint a kuratórium elnöke Bujdosó István, annak tagjai Mézes Tibor Sólyom, Molnár Zoltán, Takács Ágnes, Veresné Sipos Etel; székhelye pedig Budapestről Ecsegre kerül.

Egyebek között Less Áron elmondta, hogy a Szövetség megkötötte az idei Diákolimpiáról szóló szerződést a Magyar Diáksport Szövetséggel; a Magyar Tájékozódási Futásért program keretében már 3 millió Ft támogatásra sikerült szert tenni; végül az elnökség felvette a Szövetség tagjai közé a Gerecse Tájfutó Clubot.