Februári elnökségi ülés

Közgyűlés előkészítése és szabályzat módosítások.

Less Áron főtitkár indított a közgyűlés előkészületeiről szóló tájékoztatóval. Kiment a meghívó, összeállt a stáb, a terem le van foglalva. Az iroda igyekszik aktivizálni a tagszervezeteket. Tagszervezeti javaslat nem érkezett, a javaslatok nagy részét a mai ülésen véglegesíti az elnökség, ezután felkerülnek a honlapra és kimegy emailben a tagszervezeteknek. Izgalommentes és rövid közgyűlés várható.

A közgyűléshez kapcsolódóan az elnökség elfogadta az MTFSZ 2016. évi mérlegét, eredménykimutatását és leltárát, valamint a 2016. évi költégvetés végrehajtásáról szóló főtitkári beszámolót. A 2016. év eredménye negatív lett (-626e Ft), vagyis csökkent a tartalékunk (17.690e Ft-ról 17.064e Ft-ra). A pályázati bevételek nem teljesültek, ezen a téren a sportági szövetségek lehetőségei egyre korlátosabbak. Extra kiadásként másfél millió forintot ruházott be a Szövetség a felnőtt és utánpótlás válogatott új felszerelésébe. Jó hír, hogy a  támogatói program révén növekedtek a támogatási bevételek. Összességében a kiadások és a bevételek egyensúlyban voltak.

Továbbra is a kölségvetésről volt szó, de már a 2017-esről. Korábban többször tárgyalta az elnökség a most végleges formát öntő, közgyűlés elé kerülő javaslatot. A tervezet egyenlege nulla, vagyis a kiadások és bevételek összege megegyező. Pozitívum, hogy folytatódik a támogatói program, a sportágfejlesztési programoknál az edzők támogatása 1 millió Ft-tal emelkedik, az állami támogatás a bevételeink jelentős részét adja és stabilan tervezhető. Negatívum, hogy a pályázatokon való részvétel nem lesz könnyebb, és hogy kifutott a 2011-es Szenior VB révén befolyt tízmilliós összeg, amiből öt éven keresztül évi kétmillió forintot a minőségi utánpótlás támogatására fordított a Szövetség.

A Közgyűlés dönt majd a 2018. évben fizetendő szövetségi tagdíjról is. A javaslat két módosítást tartalmaz, az egyik a képviseleti díj – amely 2010. óta változatlan – megemelése 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra. Az így keletkező bevétel növekményt a Szövetség az edzők munkájának honorálására kívánja fordítani.

A másik módosítás egy új elem megjelenése, a napi versenyengedélyé. Ezt a díjat a rendezők szedik be a versenyükön részt vevő, versenyengedéllyel nem rendelkező indulóktól, majd a verseny után befizetik a Szövetségnek. A napi versenyengedély díj OB-k esetében 2000 Ft/fő/verseny, kiemelt és országos rangsoroló versenyeken 600 Ft/fő/nap, regionális rangsoroló versenyeken 300 Ft/fő/nap. A díjat a megyei és országos diákolimpiákon és nyílt kategóriában nem kell fizetni. A rendezők adminisztrációs terheinek növekedése miatt a napi versenyengedély díjából 100 Ft/fő/nap a versenyrendezőséget illet meg. A Szövetség ilyen módon nem a nevezési díjak emelését kívánja elérni, hanem a versenyrendszerben megjelenő potyautasokkal kívánja megfizettetni a rendszer fenntartásának költségeit. Az intézkedés pozitív hozadéka lesz az éves versenyengedélyt kiváltók számának növekedése is.

A Közgyűléshez kapcsolódó utolsó napirendi pont az Alapszabály módosításáról szóló javaslat volt. A módosítások a jogszabályi változásokat követik le.

Szünet után Miháczi Zoltán tájékoztatott a versenynaptár- és versenyrendszer reform jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy eddig emailben zajlott az ötletek összegyűjtése, ebből kialakult egy nagyobb csomag. A tavasz folyamán egy workshop keretében kerülnének papírra a konkrétumok, majd a júniusi ülésen jöhet az elnökség elé a végleges javaslat.

Miháczi Zoltán folytatta a szabályzatok szokásos téli felülvizsgálatával. A Versenyszabályzatban finomodott a színkódos kategóriák rendszere, bekerült az érintés nélküli ellenőrző rendszerek szabályozása (a tavaly elfogadott elveknek megfelelően), teljesen megváltozott a versenyjelentés rendszere (az eddigi jegyzőkönyv beküldés helyett a rendezőnek kell online kiszámolnia a rangsorpontot a versenyt követő két napon belül és elektronikus formában feltölteni az adminisztrációs felületre a szükséges anyagokat 14 napon belül), az előírt méretaránytól való eltérésre irányuló kéréseket ezentúl a Versenybizottság bírálja el (eddig a Naptárbizottság) és megszűnt a váltóversenyek minősíthetősége (kivéve az nxm-es formát).

A Minősítési szabályzatban is át lett vezetve a színkódos rendszer változása, a váltók minősítésének eltörlése és a minősítésszámítás online formájának kötelezővé tétele.

A bajnoki rendszerbe bekerült az N75-ös kategória és módosultak az Egyesületi Váltó OB-n és a Sprint Váltó OB-n kiosztott bajnoki pontok (előbbi felfelé, utóbbin lefelé).

Mets Miklós következett a Tájfutó Gála értékelésével. A Gála alapvetően jól sikerült, ezt igazolják az utólag kitöltött kérdőívek is. Negatív visszajelzés az étkezéssel kapcsolatban érkezett, a többi szempontot általában jóra vagy kiválóra értékelték a résztvevők. A jövő évi rendezvényt az idei tapasztalatok fényében lehet még magasabb színvonalon megrendezni.

Az egyebek között az elnökség módosította a Világjátékok januárban elfogadott válogatási elveit olyan módon, hogy a két válogató verseny százalékos eredményei adódnak össze, nem a helyezési számok. Végül egy új tagszervezetet is felvett az elnökség a Szövetség tagjai közé: az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesületet, ami szombathelyi székhelyű és Juhász Júlia a képviselője.