20170226_kozgyules

MTFSZ közgyűlés

Hosszas vita a tagdíjemelésről.

Fél tízkor 13 tagszervezet képviselője volt jelen (44 kellett volna az 50% feletti részvételhez), ezért Alapszabály szerint 10 órakor kezdődött a közgyűlés, az addigra összegyűlt 32 tagszervezeti képviselővel.

A kötelező kellékek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámlálók, napirend megszavazása) után Hidas Sándor levezető elnök átadta a szót Bugár Józsefnek, hogy ismertesse első elnöki beszámolóját a 2016. évről, aki elsőként a tavalyi év során elhunyt sporttársakról (Maácz Benedek, Palatinszky János, Kozma László, Szondi Ferenc, Pálfi Antal, ) emlékezett meg, majd a Közgyűlés egyperces néma felállással adózott emlékük előtt.

Az új elnökség első évét a Sportágfejlesztési Tervben lefektetett célok (a legfontosabbak a létszámnövelés és a nemzetközi eredményesség) elérésében felmutatott részeredmények tükrében értékelte.

A létszámnövelés egyik alapköve a tájfutó edzők számának növelése, amihez jól működő támogatási program indult 2010-ben és azóta a szerződéses keretek között működő edzők száma több, mint négyszeresére nőtt (12-ről 55-re), tavaly négy új edző került be a támogatottak körébe. Az elnökség elkötelezett a folytatás iránt, jelenleg évi 8,5 millió forintot fordít erre a Szövetség. A diplomás szakedzői képzés beindítására a Szövetség együttműködési megállapodást kötött a Testnevelési Egyetemmel, ahol 2017. szeptemberében megindul a kurzus.

A létszámok terén a Sportágfejlesztési Terv növekedést tervez a versenyengedélyesek, a rajthozállások és a versenyek létszámában egyaránt. A versenyengedélyesek száma 2300 körül stabilizálódott az elmúlt években, ennek a növekedését a jövőre bevezetendő napi versenyengedély segítené. Sajnálatosan csökken a felnőtt korosztályú versenyengedélyesek száma, ezt a trendet mindenképpen meg szeretnék állítani. Az összes rajthozállás száma elég hullámzó képet mutat, általában a Hungária kupa létszáma határozza meg, hogy milyen jól sikerül egy év. A bajnokságokon viszont rendre ezer fő körüli mezőnyök álltak rajthoz, ez egy örvendetes tendencia.

Az élsport eredményességért dedikált Élsportbizottság alakult az új struktúrában. A szövetségi kapitányok mandátumát meghosszabbította két évvel az elnökség. A felnőtt válogatott kiharcolta a részvételt a Világjátékokon és megerősítette pozícióját a második divizióban. A junior világbajnokságon Weiler Virág 4., Dalos Máté 13., Viniczai Csenge 24., Szuromi Luca 26. helye kiemelkedő egyéni eredmény, a lány váltó hatodik helyére pedig 25 éve nem volt példa, a nemzetek pontversenyében hetedikek lettünk. Az Ifjúsági Európa-bajnokságon a Hajnal Dorottya – Gárdonyi Csilla – Szuromi Hanga serdülő lány váltó aranyérmet szerzett; egyéniben Gárdonyi Csilla második, Sárközy Zsófia negyedik, Vékony Vanda ötödik helyet ért el és a nemzetek versenyében harmadikak lettünk. A hazai rendezésű Főiskolás VB eredmények terén nem hozta meg a nagy áttörést, de a rendezésnek nagyon jó volt a nemzetközi visszhangja és gazdaságilag is pozitív volt a hozadéka mindenki számára.

A rendezés terén a jövőben is aktív szeretne lenni a Szövetség, a jövő évi kecskeméti Junior VB után Ifjúsági Európa-bajnokságra pályázunk salgótarjáni helyszínnel.

A javítandó területek közé tartozik a versenyrendszer működtetése. A kiemelt rangsorolókra nehéz rendezőt találni és sokszor nem elég nagyok a mezőnyök. A regionális versenyrendszer kiterjedt, de a minőségük hullámzó és az adminisztrációs fegyelem is sokszor hiányzik. Felül kell vizsgálni az ellenőrző bírók szerepét, megerősíteni őket és a minősítési rendszert is folyamatos hangolni kell. Tisztázni kell a megyei szövetségek szerepét a versenyrendszerben. A versenyrendszer reformjának kidolgozására munkacsoport alakult, év végére alakítják ki a jövő évtől bevezetendő változásokat.

A Szövetség pénzügyeiről elmondta, hogy az állami támogatásunk évek óta stabil (11 millió Ft körül). Szponzoráció terén sikeres a belső támogatói program, 4.3 millió Ft támogatás gyűlt össze három hónap, ami kiemelkedő. Egy ilyen háttér felmutatásával már a külső támogatók felé is bátran léphetünk fel.

Megújult a Tájékozódási Futásért Alapítvány, Bujdosó István vezetésével új kuratórium állt fel, aktívabb fellépés várható tőlük.

A III. Tájfutó Gála sikeresen lezajlott Mets Miklós és Krasznai Orsolya szervezésében. Sok újítás a rendezvényben, a több, mint 200 résztvevő jónak mondható, pénzügyi egyenlege a támogatóknak köszönhetően nullszaldós lett, jövőre is megrendezi a Szövetség.

A szakágakról elmondta, hogy a sítájfutók hó hiányában nem nagyon tudtak versenyeket rendezni (2016-ban egyet sem, idén már kettőt). A tájkerékpárosok három aranyérmet szereztek a Szenior VB-n és a szakágvezetés már gőzerővel dolgozik a 2018-as Felnőtt Európa-bajnokság előkészületein. Bíró Fruzsina lemondott a Trail-O szakág vezetéséről, utódját még keresi a Szövetség. Továbbra is a mozgássérült szervezetek megmozdítása az első számú kihívás.

Az elnökség több, mint fele lecserélődött, nagyarányú a részvétel az üléseken. Három alelnököt választottak maguk közül, átalakult a bizottsági szerkezet is, vannak új bizottságok és vannak olyan bizottságok, amelyek munkáját referens vette át.

Sportdiplomácia terén az IOF elnökségében Zentai László, a Versenybizottság vezetőjeként Less Áron és az IT bizottság tagjaként Lenkei Zsolt képviseli hazánkat.

Az MTFSz iroda három fővel (Less Áron főtitkár, Kiss Zoltán irodavezető, Scultéty Márton munkatárs) végzi tevékenységét a tagság megelégedésére.

Összegzésként azt a célt fogalmazta meg, hogy a 2016-ban sikeresen beindított belső támogatói program után 2017-ben a külső támogatók bevonása terén is előrelépés legyen.

Ezután Less Áron főtitkár vette át a szót a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolóval. Elmondta, hogy a 2016. évi költségvetés a tervezett nullszaldó helyett 626e Ft-os negatív eredménnyel zárult. A szövetség tartaléka jelentős (több, mint 17 millió Ft), amire azonban szükség is van a likviditás fenntartása érdekében. 2016-ban sikerült a bevételeket és a kiadásokat egymáshoz igazítani. A tervezetthez képest kevesebb lett a pályázati bevétel, az országos szövetségek mozgástere itt egyre kisebb. A támogatói bevételek jobban alakultak az új támogatói programnak köszönhetően. A válogatott számára egy előre nem tervezett, de nagyon kedvező felszerelés vásárlás 1.5 millió Ft-os kiadás volt. A bevételek terén kedvezően zárult a Tájfutás Világnapja (+400e Ft) és a Főiskolás VB (+500e Ft) is.

A Felügyelő Bizottság jelentését Dr. Lacsny Márton, a FB elnöke ismertette. A szükséges anyagokat időben, elektronikus úton megkapták. A beszámoló készítése során feltett kérdéseikre a főtitkártól kielégítő választ kaptak. Kéri, hogy a költségvetéssel kapcsolatos elnökségi előterjesztéseket a jövőben kapják meg előzetesen véleményezésre. A jelentés szerint a Szövetség a jogszabályok, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a közgyűlési határozatok és az elnökségi határozatok betartásával működik. A gazdálkodás a 2016. évi veszteséges működés ellenére prúdens és előrelátó. A bizonylati fegyelem rendezett, a könyvvitel teljes és szabályos, a Szövetségnek adótartozása nincs. A tagdíjakat a tagszervezetek befizették. A Felügyelő Bizottság fellépésre nem volt szükség az év folyamán.

Az első három napirendi ponthoz ezután lehetett hozzászólni, többen tettek javaslatot a versenyrendszer reformjához; majd a beszámolókat a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Less Áron vette vissza a szót a 2018. évi tagdíjról szóló javaslattal. A Szövetség 2014 óta nem kezdeményezett tagdíjemelést, akkor 10%-os össztagdíj emelést fogadott el a Közgyűlés, lekövetendő a 2011. óta bekövetkezett inflációt. A 2016-2020. közötti Sportágfejlesztési Terv részeként az újonnan alakult Gazdasági Bizottság áttekintette a tagdíjak kérdését is és két változtatást javasolt, melyeket az MTFSz elnöksége támogat. Elsőként javasolják a Közgyűlésnek a képviseleti díj megemelését 15.000-ről 25.000 Ft-ra, ami 2010. óta változatlan és szinte minden sportszövetségnél magasabb. Az így keletkező növekményből az edzők munkáját kívánják honorálni 2018-tól. Másodsorban javasolják az éves versenyengedély mellett a napi versenyengedély bevezetését, melynek a lényege, hogy a versenyeken az éves versenyengedéllyel rendelkezők alacsonyabb nevezési díjat fizetnek az azzal nem rendelkezőknél. A díj összege OB-k esetében 2000 Ft/fő/nap, kiemelt és országos rangsoroló versenyen 600 Ft/fő/nap, regionális rangsorolón 300 Ft/fő/nap. Az Országos és Megyei Diákolimpián, valamint nyílt és szalagos kategóriákban nem kell a díjat megfizetni. A rendező adminisztrációs feladatainak megnövekedése miatt a napi versenyengedély díjból 100 Ft/fő a versenyrendezőséget illet meg. A szabályozás csak a gyalogos szakágra vonatkozik, a többi szakág saját szabályozás alapján működik.

Hosszas vita alakult ki mind a képviseleti díj megemelése, mind a napi versenyengedély kapcsán. Többen aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a képviseleti díj emelése a kis egyesületekre túl nagy terhet ró. Többen javasolták, hogy a képviseleti díj legyen létszámfüggő, erre a javaslattevők azzal érveltek, hogy mivel a tagszervezetek szavazati joga egyenlő, ezért a képviseleti díj sem lehet különböző. Bugár József elmondta, hogy az elnökség tisztában volt vele, hogy a javaslat nem lesz népszerű, de a versenyzőkhöz kötődő tagdíjakat (pl. versenyengedély díja vagy ranglista díj) még kevésbé szerették volna megemelni. A napi versenyengedély esetében pedig a mentesség körét szerették volna többen is kiterjeszteni, pl. az utánpótlás versenyzőkre vagy a C kategóriákra, illetve többen hivatkoztak az adminisztrációs terhek növekedésére és a technikai megvalósíthatóságra. A vita után a Közgyűlés mindkét javaslatot eredeti formájában elfogadta.

Less Áron folytatta az MTFSZ 2017. évi szakmai és pénzügyi tervével. Elsőként ismertette az MTFSZ cash-flow mechanizmusát, ami szerint 6 millió Ft likviditási tartalékkal kell rendelkezni a működés folyamatos biztosításához. Elmondta, hogy a 2017-ös költségvetés tervezete szerkezeti vonalaiban az előző évekét követi. Főbb sarokpontok: nullszaldó, tartalék összege változatlan marad; a felhalmozott tartalékot nem kívánja a Szövetség felelőtlenül felhasználni; a Támogatói Programból több, mint 4 millió Ft célzott támogatás; korábbiaknál transzparensebb költségvetés; a sportágfejlesztési támogatások összege 11 millió Ft fölé nő; a pályázati esélyeinket nem segíti a bonyolultabb intézményi helyzet; a Szenior VB nyereségét 5 év alatt felhasználtuk a tervezettnek megfelelően, ez az összeg kiesik, de a Támogatói Programnak köszönhetően nem csökken a válogatottra fordított keret.

Az Alapszabály módosítást is a főtitkár vezette elő. A változásokra az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény előírásai miatt van szükség, ezek átvezetése csak formalitás. Emellett kikerül a tiszteletbeli tagság intézménye, mivel természetes személy nem lehet a Sporttörvény szerint a Szövetség tagja. A területi szövetségek jogi helyzete jövőre kerülhet a Közgyűlés elé.

A szakmai és a pénzügyi tervet és az Alapszabály módosítást is egyhangúan fogadta el a Közgyűlés.

Végül Gera Tibor és Mets Miklós tartottak rövid tájékoztatót a jövő évi hazai rendezésű futó Junior VB és Tájkerékpár Felnőtt és Junior EB, valamint Szenior VB szervezési munkálatairól, amik időarányosan jól állnak.

Fotó: Máthé István