Márciusi elnökségi ülés

Bizottsági munkatervek futószalagon.

Elsőként Less Áron főtitkár ismertette a Közgyűlésen történteket. A 86 tagszervezetből 32 képviseltette magát. Megköszönte mindazoknak a közreműködését, akik segítettek a közgyűlés megszervezésében. A szokásos beszámolók elfogadása gyorsan és simán zajlott, a képviseleti díj emelése és a napi versenyengedély bevezetése viszont hosszas és érdemi vitát hozott, aminek végén mindkét javaslatot elfogadta a tagság. A Közgyűlés nem hozott olyan határozatot, ami miatt az elnökségnek valamilyen döntést kell hoznia, csupán az Alapszabály minimális (a jogszabályi környezet változásait lekövető) módosításait kell a Szervezeti és Működési Szabályzatban is átvezetni, ezt az elnökség el is fogadta.

A bizottsági munkatervek alkották az ülés gerincét, Kovács Balázs, az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság vezetője kezdte a sort. A bizottság munkaterve a szokásos elemeket tartalmazza, legfontosabb eleme a sportágfejlesztési pályázatok menedzselése és a Sportágfejlesztési Terv vonatkozó fejezeteinek megvalósítása. Az edzői támogatások létszámalapú keretösszege az idei évben 1 millió Ft-tal emelkedik (6-ról 7 millió Ft-ra), az eredményességi és a nyári edzőtáborok támogatása marad (1.5 illetve 1 millió Ft). Emellett három edzői kiadvány megjelenését és további állandó edzőpályák létesítését is támogatni tervezik. A bizottság egyből beterjesztette az idei sportágfejlesztési pályázatok kiírását. A főbb változások az előző évihez képest: a létszám alapú támogatásoknál 1.1-es szorzóval javítják a képesítéssel rendelkező és az edzői konferencián résztvevő edzők pontszámát; ugyanitt egy edző maximum 300e Ft támogatást kaphat; az év közben leigazolt tanítványok is beszámíthatók a támogatásba, ha teljesítik a követelményeket; az eredményességi támogatásnál csak a magyar válogatott színeiben elért eredmények számítanak.

Fehér Ferenc folytatta az Edzőbizottsággal, ami új tagokkal bővült Kiss-Geosits Beatrix és Sramkó Tibor személyében. Általános feladataik (edzők nyilvántartása, edzői konferencia és továbbképzés szervezése, szakmai anyagok összeállítása, javaslattétel az Év edzőjére, sportágfejlesztési pályázatok véleményezése) mellett idén a TF-en induló szakedzői képzés beindításának elősegítésében kívánnak részt venni.

Gerzsényi Zsolt került sorra a Marketing és Kommunikációs Bizottság anyagával. Erre az évre tervezik a marketing- és kommunikációs terv létrehozását, az MTFSz portál átalakítását az IT bizottsággal együttműködve, az MTFSz arculatának megújítását, az online jelenlét fokozását, a média megjelenések gyűjtését, támogatói ajánlat véglegesítését, a kommunikáció egységesítését. Részt vesznek a Tájfutó Gála szervezésében és koordinálják a Tájfutás Világnapját, ez még külön napirendi pontként szerepel majd.

Petrócki Ádám, az Informatikai és Technikai Bizottság vezetője elmondta, hogy a szokásos feladatok (a Szövetség informatikai rendszereinek és a SportIdent rendszernek az üzemeltetése) mellett az idei évre tervezett fejlesztések egy része már most megvalósult: működik a rendezők által működtetett minősítés-számítás és a hozzá kapcsolódó online jegyzőkönyv-beadás, illetve az online K-szám kérő felület. Az idei évre tervezik a honlap dizájnjának megújítását és a napi versenyengedély bevezetése miatti fejlesztéseket. Fel szeretnék mérni egy új nevezőrendszer kialakításának lehetőségeit és elterjeszteni a tavaly beszerzett GSM SI dobozok segítségével az online részidőközlés rendszerét.

Miháczi Zoltán a Versenybizottság vezetőjeként folytatta. Az anyag a megszokott elemek (szabályzatok felülvizsgálata, pontversenyek számítása, ellenőrző bíró küldés, versenybíró képzés és nyilvántartás) mellett az idei évre a versenyrendszer reformjához kapcsolódó feladatokat tartalmazza.

A Szenior Bizottság munkatervét Jenővári Gabriella bizottságvezető távollétében a területért felelős alelnökként szintén Miháczi Zoltán ismertette. A bizottság számítja a Szenior Összetett Bajnokságot és az Egyesületi Pontversenyt; lebonyolítja a Szlovák-Magyar Szenior Találkozókat; üzemelteti a portálon belül a szenior oldalakat; figyelemmel kíséri a szabályzatok szeniorokat érintő változásait.

Kovács Gábor, a Térképbizottság vezetője elmondta idei terveiket: OB térképek ellenőrzése, lézerszkennelt alapanyagok felkutatása, digitális nyomatási útmutató összeállítása, Térképkiadási szabályzat aktualizálása, az Év Térképe díj odaítélése, OCAD oktatás és térképhelyesbítő fórum szervezése, új ISOM jelkulcs magyarra fordítása.

Molnár Péter, az Élsportbizottság vezetője elmondta, hogy a Sportágfejlesztési Tervben lefektetett élsport célok elérése érdekében hamarosan elkészül a bizottság javaslata a kiemelkedő egyéni eredmény eléréséhez vezető szövetségi programra és a versenysportolók megtartására irányuló programra. Emellett folyamatos feladataik (a válogatott munkájának figyelemmel kísérése és javaslattétel az év tájfutóira) is szerepelnek a munkatervben.

A Gazdasági Bizottság idei feladatai: közreműködés a versenyrendszer reformjában (gazdasági szempontok figyelembe vétele), pályázati bevételek növelése (pl. a Tájfutásért Alapítványon keresztül), szponzori és állami kapcsolatépítő program kidolgozása, a sikeresen beindított Magyar Tájékozódási Futásért Támogató Program további menedzselése, további pénzügyi források bevonása a sportágba.

Mets Miklós, a szakágakért felelős referens ismertette a szakágak anyagait. A sítájfutók már a beszámolójukat készítették el az idei szezonról. Különböző okok miatt végül csak egy bajnoki hétvégét tudtak megrendezni, ahol viszont a korábbiaknál népesebb mezőny (56 fő) gyűlt össze, és ezen belül az utánpótlás korúak száma is szépen alakult. Ausztriában hirdettek Magyar kupa futamot, amire azonban kevesen mentek el. A Junior Világbajnokságon Finnországban Szász Botond rajthoz állt az egyéni futamokon, amihez anyagilag is hozzájárultak.

A tájkerékpárosok két módon tervezik népszerűsíteni a szakágat: az utánpótlás bevonásával és az adventura versenyeken. Amellett, hogy tájfutó versenyek kísérőversenyeként lennének tájkerékpár versenyek, a kerékpárosok felé nyitás jegyében egyszerűbb pontbegyűjtő versenyeket is rendeznek. Gyerekek számára az év elején a tájkerékpározásba bevezető edzőtábort szerveznek. A bevált dolgokat (CsTSz, Magyar kupa) idén is viszik tovább. A jövő évi Felnőtt-Junior EB és Szenior VB előkészületei folyamatosan zajlanak.

A TrailO szakág munkaterve szakágvezető hiányában nem született meg, a júniusi elnökségi ülésig mindenképpen meg kell találni a megfelelő személyt a posztra.

A bizottsági és szakági anyagokat egytől egyig elfogadta az elnökség.

Szünet után a jövőbeni Hungária kupák rendezőinek beszámolója következett a szervezési munkák állásáról. Kiss Endre írásban küldte meg anyagát az idei versenyről, ami szerint a szakmai munka jó ütemben halad, a szórólapozás folyamatos a tavaszi versenyeken, már a százat közelíti a 12 országból érkezett nevezések száma és a szállások is fogynak, a kísérő tájékozódási és szabadidős események programja is lassan összeáll. Az elnökség továbbra is aktívabb, kívülről is látványos marketing tevékenységre buzdítja a rendezőket.

Sőtér János folytatta a jövő évi versennyel. A versenyközpont Tapolca lesz, ahol mindenféle szálláslehetőség rendelkezésre áll. A várossal és az erdészettel már egyeztettek, mindkét oldalról támogató a hozzáállás. Az erdei versenyek az uzsai terep kibővített változatán zajlanak majd, a harmadik napi rövidtávú futam pedig Tapolcán. A szokásos kísérőversenyek megrendezését tervezik. A verseny az egy időben zajló tapolcai bornapokhoz is kapcsolódna.

Gerzsényi Zsolt számolt be a Tájfutás Világnapja szervezési munkáiról. A múlt héten kiment a felhívás a tagszervezetek felé, cikk került a portálra, frissült a Világnap honlapja. A lebonyolítás a tavalyihoz hasonló, a központi rendezvény ismét a Városligetben lesz, amiben a Városliget Zrt. ismét partner. Szeretnék a média jelenlétet növelni és nagyobb hangsúlyt fektetni a rendezők – elsősorban a fehér foltok – aktivizálására.

Molnár Péter került sorra a 2018. évi előzetes országos versenynaptárral. Az elnökség azzal a megjegyzéssel fogadta el a naptárba bejelentkezett versenyeket, hogy az idei év során megalkotandó versenyrendszer-reform fényében fogja majd decemberben felülvizsgálni, hogy melyik versenyek kaphatják meg végül az országos rangsoroló jogot.

Az egyebek között Less Áron elmondta, hogy a jövőben a Nemzeti Versenysport Szövetséget fogja segíteni a Világjátékokon történő részvétel előkészítésében. A TF-en szeptembertől induló szakedző képzésben sportáganként kb. öt hely lesz elérhető, eddig 11 tájfutó jelentkezőről tud az MTFSz. A felvételi vizsga és a képzés beindítása kapcsán a Szövetségnek többféle feladata is lesz majd. Az állami támogatásunk 11-ről 11.5 millió Ft-ra emelkedik 2017-ben.