Júniusi elnökségi ülés

Kijelölték a világversenyekre utazó csapatokat.

A nyári világversenyekre utazó csapatok kijelölésével kezdődött az ülés, elsőként Dénes Zoltán szövetségi kapitány javaslata alapján a Junior Világbajnokságéval. Az előzetesen elfogadott elveknek megfelelően a válogató eredmények alapján a lányoknál a négy, a fiúknál a hat legjobban teljesítő versenyző került a csapatba, név szerint: Sárközy Zsófia, Szuromi Hanga, Vékony Vanda, Viniczai Csenge; Egei Patrik, Kálmán Erik, Ormay Mihály, Porgányi Márk, Szuromi Mátyás, Zacher Márton; a csapatvezető Viniczai Ferenc.

Gera Tibor folytatta az Ifjúsági EB-re utazó csapattal. A válogatók rendben lezajlottak, a csapat az eredmények alapján alakult ki, nem kellett szubjektív alapon betenni senkit. A felkészülés jól sikerült, három edzőtábor is volt az EB helyszínén. Az utazó csapat: N16 – Gárdonyi Csilla, Kishanti Petra, Czakó Boglárka, Mérő Dominika; N18 – Sárközy Zsófia, Vékony Vanda, Pataki Réka, Szuromi Hanga; F16 – Jónás Ferenc, Szuromi Áron, Szabó Marcell, Bujdosó Zoltán; F18 – Ormay Mihály, Kálmán Erik, Szalay Levente, Horváth Csongor. A csapatot Gera Tibor vezeti, segítői Viniczai Ferenc, Zsebeházy István és Horváth Jenő gyúró lesznek.

Az elnökség a márciusi ülés óta már elektronikus szavazás keretében elfogadta a Világjátékokra és a Felnőtt Világbajnokságra utazó csapatokat: a Világjátékokra Gyurkó Fanni, Weiler Virág, Bakó Áron, Baumholczer Máté; a Felnőtt VB-re Bertóti Regina, Gyurkó Fanni, Szuromi Luca, Weiler Virág, Bakó Áron, Baumholczer Máté, Fehérvári Dániel, Tugyi Levente mehet.

Szintén döntött az elnökség a szakágak világversenyein résztvevő csapatokról: a TrailO VB-n Miháczi Zoltán és Fehér Ferenc, a Tájkerékpár Junior VB-n Tamás Bianka és Fekete Ágoston képviselik hazánkat.

Gera Tibor tájékoztatott a 2018. évi Junior VB előkészületeiről is. Kialakult a stáb, megvannak az egyes területek felelősei. Kézben vannak az engedélyek a terepekre és a célterületekre. Véglegesek a szállások, az egyetemi kampuszban lesz a B és C kategóriás szállás, a Versenyközpont, az étkezés és a bankett is. A szállítás partnerével leszerződtek. Három hivatalos edzőtábor lesz, kettőnek megjelent a kiírása (augusztus és október), a harmadiké (jövő március) szeptemberig megjelenik. Az ellenőrző bíró júniusi érkezéséig elkészülnek a pályatervek és a térképek nagy része. A PVSK rendezi a kísérőversenyt, aminek Dél-alföldi Tájfutó Napok lesz a neve és július 10-13. között lesz négy versenynappal. A kommunikációs csatornák (honlap, facebook) júliusban megújulnak. A 2. bulletin összeállt, határidőre (a verseny előtt egy évvel) meg fog jelenni. A verseny gazdaságilag is megalapozott.

Molnár Péter folytatta az Élsportbizottság javaslatával a Sportágfejlesztési Tervben megfogalmazott célok eléréséhez vezető programra. A bizottság szerint a Terv céljai a jelenleg a Szövetség által a válogatottra fordított erőforrásokkal nem érhetőek el. Mindenképpen szükség lenne arra, hogy a legjobb versenyzők számára extra lehetőségeket (elsősorban külföldi edzőtáborok, versenyek) biztosítson a Szövetség egy külön támogatási vagy ösztöndíjprogram keretében. Nagy hangsúlyt kell helyezni a kiválasztásra és a monitorozásra; a programba kerülőknek a támogatásért bizonyos követelményeknek meg kell felelniük. A rendszer működtetéséhez szükséges anyagiak egy részét a válogatottra fókuszáló marketing eszközökkel lehetne előteremteni. Az eredményes nemzetközi szerepléshez minél több alkalmat kell teremteni az élmezőnnyel való versengésre (pl. Világ kupák, skandináv váltók). Fontos lenne az edzésmódszerek modernizálása (fizikai edzések, pályaelemzések, teljesítményelemzések GPS és pulzus alapján). Meg kell erősíteni a válogatott körül dolgozó stábot (ösztöndíjprogram menedzsere, orvos, pszichológus, dietetikus). A most zajló versenyrendszer-reform során figyelembe kell venni az élsport szempontjait (kevesebb bajnokság, színvonalas tavaszi válogatóversenyek). Lehetőséget kell biztosítani a különböző korosztályok összemérésére és egyszerűsíteni kellene válogatási rendszert, ezeken a területeken már történtek előrelépések. Az elnökség azt kérte a bizottságtól, hogy a szeptemberi ülésre rendeljen pénzösszegeket az egyes részfeladatokhoz, hogy látható legyen, milyen hatása van a programnak a Szövetség költségvetésére. Az elnökség úgy döntött, hogy augusztus végi határidővel pályázatot ír ki a junior szövetségi kapitányi poszt betöltésére, amiről a szeptemberi ülésen fog dönteni.

Szünet után Kovács Gábor következett a versenynaptár- és rendszer-reform jelenlegi állásáról szóló tájékoztatóval.

A legutóbbi elnökségi ülés óta tanácskozott az ezzel foglalkozó eseti bizottság. Az átalakítás célja a jelenleg burjánzó versenyrendszer tisztítása, a kiemelt minőségű versenyek koncentrálása mellett a helyi versenyzési lehetőségek további biztosítása, a létszámnövekedés, a reálisabb rangsor kialakítása, a bajnoki rendszer újragondolása. A versenyrendszer szintjeire két különböző javaslat is él, ez még a nyár során fog letisztulni. A szeptemberi elnökségi ülésre konkrét döntést igénylő csomagot hoz a bizottság, amit novemberben már a szabályzatokon is át lehet vezetni.

Mets Miklós tájékoztatott a 2018. évi Tájkerékpáros Felnőtt és Junior EB, valamint Szenior VB előkészületeiről. Felállt a honlap, összeállt a program, elkészült az első bulletin. Most kezdődik az érdemi munka, a célhelyek kiválasztása, a terepengedélyek beszerzése, stb… A versenyközpont Budapesten lesz, de a terepek között lesznek vidékiek.

Scultéty Márton folytatta a Tájfutásért Alapítvány 2017. évi munkatervével. A változások (alapító okirat, székhely, kuratóriumi tagok) átvezetése a bíróságon sajnos még nem történt meg. NEA pályázaton nyertek 500e Ft-ot, amiből téli pályázati konferenciát és utánpótlás edzőtábort terveznek szervezni. A pályázaton kívül, az Alapítvány tőkéjének terhére nem kívánnak támogatást osztani.

Ismét Mets Miklós következett, ezúttal a jövő évi Tájfutó Gála szervezésével. 2018. január 27. az időpont, hagyomány szerint január utolsó szombatja. Jelenleg a helyszín keresése és az előző évi tapasztalatok feldolgozása zajlik.

Gerzsényi Zsolt vette át a szót a Tájfutás Világnapja tapasztalataival. Az előző évinél kevesebb résztvevőt (8.750 a tavalyi 11.122-vel szemben) regisztráltak Magyarországon egyrészt az iskolai kompetencia-felmérés, másrészt az időjárás miatt. Pozitív fejlemény volt a Decathlon-nal történő együttműködés, ennek keretében az áruházakban lehetett kipróbálni a tájfutást. Az esemény központi rendezvénye a tavalyi évhez hasonlóan a Városligetben volt, ismét a Városliget Zrt., mint fő támogató jelentős anyagi hozzájárulásával. Világszinten 286.938 rajthozállás történt, ami emelkedés a tavalyi 252.927-höz képest. Magyarország idén is az aktívabb országok közé tartozott. A jövő évre előretekintve a kompetencia-felméréssel ismét ütközni fog az esemény, de erre már lehet előzetesen készülni.

Az egyebek között Less Áron elmondta, hogy a Testnevelési Egyetem tájfutó edzőképzés szakjára végül 14 fő jelentkezett, ebből 8 fő jelent meg a gyakorlati vizsgán. A felvételi vizsga eredményei július közepére várhatóak, augusztusban dőlhet el, hogy elindul-e a tájfutó edzői szakirány.

Krasznai Orsolya számolt be a Honvédelmi Sportszövetség elnökével, Kun Szabó Istvánnal történt megbeszéléséről: az MTFSZ tagként beléphet a szervezetbe és ezután a lakosság számára szóló rendezvényeihez támogatást kaphat.

Végül Kovács Balázs értékelte a megyei és az országos diákolimpiákat: minden megyében rendeztek megyei döntőt; az országos döntő idén is népes rendezvény volt, 460 egyéni induló és 66 váltó rajtolt, a kísérőversennyel együtt több, mint 900 résztvevő volt, rendben lezajlott.

Végül Mets Miklós tett javaslatot az új TrailO szakágvezető személyére Surányi Gábor személyében, amit az elnökség egyhangúlag elfogadott.