Februári elnökségi ülés

Bizottsági beszámolók és közgyűlési előkészületek.

Domonyik Gábor kezdte az ülést a Térképbizottság beszámolójával: 2013-ban három OB esetében történt térképellenőrzés; kiírták az ’Év Térképe’ pályázatot; felülvizsgálták a Térképkiadási szabályzatot, amit alapvetően jónak találtak, de mellékletekkel, ajánlásokkal tervezik kiegészíteni; térképhelyesbítői fórumot és gyakorlatot is szerveztek; kérelmeket bíráltak el. Általános tendencia a digitális nyomás előretörése, de a minősége sokszor még nem megfelelő. Az ezzel kapcsolatos technológiai kérdésekben igyekeznek segítséget nyújtani a rendezőknek. A bizottság létszáma (három fő) jelenti a munka fő korlátját, szeretnének új tagokat bevonni.

Kovács Balázs ismertette a Petrócki Ádám által készített beszámolót az IT bizottság tavalyi tevékenységéről. Az állandó alapfeladatok (a Szövetség informatikai rendszereinek üzemeltetése) mellett a honlap feltörése és az ebből következő technológia váltás is adott feladatot. A személy-szervezet admin felület már működik, jelenleg az iroda kezeli, de tavasztól már a tagszervezetek is hozzáférhetnek. Elkészült a Hungária kupák honlapja. További fejlesztések (online jegyzőkönyv beküldés, admin felületek hozzáférésének szélesítése) tavaszra várhatók. Összességében a fejlesztések haladnak, a bizottság tagjainak kapacitása szab korlátot a sebesség növelésének.

Kovács Gábor következett a Nemzetközi Regionális Kapcsolatok Bizottsága vezetőjeként, akik a szokásos tevékenységüket végezték tavaly is. Majd a Terephasználati és Környezetvédelmi Bizottságra áttérve elmondta, hogy a Siegler Ügyvédi Iroda készített egy a terepengedélyeztetésről szóló jogi ismertető anyagot, ami felkerült a honlapra. Tovább folytatták a ’Környezetbarát versenyekért’ programot, ami elfogadottá vált a tájfutó társadalom körében, és a jövőben szeretnék kiszélesíteni.

Miháczi Zoltán került sorra a Versenybizottsági beszámolóval. Az állandó feladatok mellett a fontosabb történések 2013-ban: országos versenybírói továbbképzés, szakági és összetett bajnoki pontverseny bevezetése, adminisztratív fegyelem keményebb betartatása, bajnoki rendszer felülvizsgálata.

Kovács Balázs zárta a bizottsági beszámolók sorát a Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottságéval, és ehhez kapcsolódóan a sportágfejlesztési támogatások felhasználásáról szóló anyaggal. A bizottsági munka a szokásos mederben haladt. A támogatásoknál örvendetes, hogy az edzőképzési támogatásra jelentkezők száma megugrott. Az edzőtámogatás rendszere változott tavaly, a létszámalapú támogatás mellett bevezették az eredményesség alapú támogatást. Nyolc nyári utánpótlás edzőtábort támogattak. Elkészült egy népszerűsítő honlap grafikai kivitele, ennek a tartalmi feltöltése még előttünk áll. A támogatási programok hatásvizsgálatából kiderült, hogy az utánpótlás rajthozállások száma továbbra is emelkedik, és immár nem csak a belépő korosztályokban, hanem az ifiknél is.

Az elnökség valamennyi bizottsági beszámolót megszavazta.

Ezután az elnökség elfogadta a 2015. évi előzetes országos versenynaptárt, ami már fel is került a dokumentumok közé.

A Sportágfejlesztési Terv időarányos teljesítését hosszan tárgyalta az elnökség. A 2010-15. közötti időszakra kitűzött célszámok teljesülése vegyesen alakult tavaly. Létszámnövekedés ugyan nincs, de a rajthozállások száma nő minden szegmensben. A válogatott eredményesség egyéniben megfelelő, a VB váltóban nem, a Világjátékok szereplés viszont sikeres volt. A térképek színvonala javulgat, a korszerű eszközök kezdenek elterjedni. A sportág finanszírozása stabil, de nagyrészt a belső forrásokra támaszkodik (2013-ban a Világjátékok miatt több egyszeri külső bevétel). Külső kapcsolataink (sportvezetés, média, hatóságok) terén kismértékű előrelépés. Az elnökség végigment a Sportágfejlesztési Terv egyes feladatain, hogy milyen státuszban vannak.

Ezután Less Áron tájékoztatott a közgyűlés előkészületeiről, amik rendben haladnak. A további napirendi pontokban elfogadásra kerülő anyagokat az iroda a jövő héten kiküldi a tagszervezeteknek. A közgyűléshez kapcsolódóan az elnökség elfogadta a 2013. évi mérleget, közhasznúsági jelentést és a leltárt, amiket a Közgyűlés elé fog majd terjeszteni.

Less Áron ismertette a 2013. évi költségvetés végrehajtását. Az eredeti terv szerint a tartalékból 2 millió Ft-ot költött volna a Szövetség a minőségi utánpótlás-nevelésre. Ehelyett mínusz 3,6 millió Ft lett az év egyenlege, mivel a Világjátékok állami támogatásából 2 millió Ft csak 2014-ben érkezik meg. Összességében a tavalyi év gazdálkodása a tervekhez képest átlagosan sikerült.

Az előző pontra épült a 2014. évi költségvetés tervezete, amit már nem első alkalommal tárgyalt az elnökség, de ezúttal véglegesítette. A költségvetés struktúrája követi az előző évekét. Nőni fog a tagdíjbevétel, a kiadási oldalon pedig a felnőtt válogatott költségvetése és a sportágfejlesztési program edzőtámogatási része.

A 2015. évi tagdíjról szóló, Közgyűlés elé kerülő előterjesztésről is döntött az elnökség. A javaslat nem tartalmaz emelést.

Miháczi Zoltán terjesztette elő a Versenybizottság anyagait. Elsőként a nemzetközi minősítés adományozása került sorra, a 2013-as eredmények alapján Lenkei Zsolt részére (korábbi eredményeik alapján 2014-ben Baumholczer Máté, Gyurkó Fanni, Kovács Ádám és Szerencsi Ildikó is nemzetközi minősítésűek lesznek).

A Bajnoki rendszer módosításának fő elemei: a Rövidtávú Váltó OB bevezetése; a Hosszútávú OB tömegrajtossá tétele (a Szenior II. kategóriák kivételével); a csapat győztes idők bevezetése; a hagyományos csapatbajnokságon a különböző hosszúságú pályák és a kötelező kombinációk bevezetése.

A Versenyszabályzatban megváltozott a rövidített normáltáv fogalma (a normáltáv 60%-a helyett 80%-a); készült hozzá egy versenytáv tervező segédlet; mellékletként bekerült az egyes versenytávok profiljának leírása (az IOF anyagának fordítása).

Az elnökség a módosításokat (amik tulajdonképpen a korábban meghozott döntések szabályzatba emelését jelentik) megszavazta.

Az elnökség döntött a Közgyűlésen átadandó kitüntetésekről (Skerletz Iván-díj, Ripszám Henrik emlékérem, Tájékozódási futásért plakett és kitűző, Év Edzője, Év Térképe).

Az egyebek között Lacsny Márton elmondta, hogy a Honvédelmi Minisztériummal kötendő megállapodás szövege a héten elkészül, a március 8-i közgyűlésig megtörténik az aláírás. Less Áron tájékoztatott, hogy hat tagszervezet megszűntette a tagságát (BÖF, DAR, DÉL, HAV, MMT, PAT); három pedig felvételét kérte: Babits Mihály Gimnázium DSE (BMG), Budakalászi Sport Club (BKL), Vizsla SE (VSE); az elnökség a kérelmeket pozitívan bírálta el. Az MTFSZ beadta pályázatát a 2017. évi Junior Világbajnokságra, amiről júliusban lesz döntés, a további aspiránsok Finnország és Németország. Végül az elnökség döntött a Trail-O EB-re utazó csapatról: Laáber Miksa, Tóth Károly, Bíró Fruzsina, Miháczi Zoltán.