MTFSZ Közgyűlés

Minden idők legrövidebb közgyűlése.
Fél tízkor 16 tagszervezet képviselője jelent meg, így 10 órakor kezdődött a közgyűlés immár 27-re bővült létszámmal.

Hidas Sándor levezető elnök köszöntötte Monspart Sarolta világbajnoknőnket, aki üdvözölte a megjelenteket.

Az elnöki beszámolóval kezdődött a napirend. Juhász Miklós elsőként a tavalyi év során elhunyt sporttársakról (Halla Ernő, Achátz László, Mesterházy Ernő, Borosznoki Ferenc) emlékezett meg.

Ezután a Sportágfejlesztési Tervben lefektetett célokról és azok elérésében felmutatott részeredményekről beszélt. Elsőként a versenyeken indulók számát (országos bajnokságok létszáma, összes éves rajthozállás, utánpótlás rajthozállás) elemezte. A gyerekek és a velük foglalkozó edzők száma növekedett az edzőtámogatási program eredményeként, aminek folytatása iránt az elnökség elkötelezett. A versenyengedélyesek száma kicsit csökkent, viszont a rajthozállások száma 10%-kal nőtt.

Az eredményesség terén a felnőtteknél kiemelkedett Lenkei Zsolt 18. helye a VB-n, Kovács Ádám 9. és a vegyes váltó 7. helye a Világjátékokon. Negatívum a női váltó hiánya a világbajnokságon. Az Ifjúsági EB-n a serdülő lány váltó ezüstérmes lett, Dalos Máté 4. és 6. egyéniben és további két váltónk ötödik lett, ezek szép sikerek.

204 rangsoroló verseny volt 2013-ban (2012-ben 189), emellett egyre növekszik a nem rangsoroló versenyek száma. Jól sikerült a Hungária kupa Veszprémben, az elnökség a verseny brand-jének megerősítését fontos célként tűzte ki. Átalakul a bajnoki rendszer (Rövidtávú Váltó OB bevezetése, ONEB selejtező megszűntetése) a nemzetközi trendeknek megfelelően. A téli holtszezonban térképhelyesbítői és versenybírói tanfolyamot is szervezett a Szövetség.

A sportág finanszírozásáról elmondta, hogy a belső források reálértékét meg kell őrizni, a külső források növelése terén pozitív részeredmények láthatók. A pályázati pénzek bevonása egyre körülményesebb. A Marketing bizottság tevékenysége (szakmai napok szervezése) segíthet a tagszervezetek helyzetbe hozásában és a külső kapcsolatok erősítésében.

A szakágak terén sítájfutásban az időjárás miatt nem lehetett Magyarországon versenyt rendezni, Szlovákiában sikerült két bajnokságot lebonyolítani, emellett a világversenyeken is képviselték hazánkat. A tájkerékpárosoknál a hazai világbajnokság után csendes év következett. Szeniorban kiemelkedő nemzetközi eredményeket mutattak fel Cseh Veronika révén. Az össz-szakági bajnoki pontverseny létrehozásával elismertnek érzik magukat. Anyagilag évek óta függetlenek, saját bevételeikből gazdálkodnak. Trail-O-ban Bíró Fruzsina igyekszik fejleszteni a szakágat, a mozgássérültek bevonása nehezen halad, de saját Szakágfejlesztési Tervet fogadtak el. Részt vettek a világbajnokságon.

Sportdiplomácia területén az IOF-ben Dr. Zentai László az elnökségben, Tálas Sándor a Tájkerékpár Bizottságban, Less Áron pedig a Versenybizottságban képviseli a Szövetséget. A Versenybizottság 2014-ben Budapesten tart ülést.

Az elnökség új bizottsági struktúrában, hatékonyan végezte a munkáját, ahol az alelnökök szerepe hangsúlyosabb. Lacsny Márton személyében új alelnök került tavaly az elnökségbe, aki aktívan bekapcsolódott a munkába. Hét elnökségi ülés volt 2013-ban, ahol a részvételi arány magas volt. Az MTFSZ iroda működése megfelelő minőségű, jelenleg 4 fővel dolgozik.

A szövetség költségvetéséről elmondta, hogy főösszege az előző évekével nagyjából megegyező. A cash-flow mechanizmus elemzéséből látható, hogy 15 millió Ft-os hullámzás van a tartalékunkban, ez a minimum összeg, amivel egy évnek gond nélkül neki lehet vágni.

Az év mérlegét úgy vonta meg, hogy a Sportágfejlesztési Terv megvalósításában igen pozitív fejlemények (elsősorban az edzőtámogatási program révén) tapasztalhatók, de nem minden területen. A nehéz és gyorsan változó gazdasági környezet ellenére bizakodóan tekinthetünk a jövőbe.

Ezután különböző díjak átadására került sor.

A sportágunkban adható legmagasabb kitüntetést, a Skerletz Iván-díjat Schell Antal kapta a Tájoló című szaklap több mint négy évtizedes fáradhatatlan főszerkesztői munkájáért továbbá sportvezetői, versenybírói és szervezői tevékenységéért.


Schell Antal átveszi a Skerletz Iván-díjat

A Ripszám Henrik-díj díjazottjai:
Lipp József, több évtizedes kiemelkedő versenybírói, szervezői és sportvezetői munkájáért;
Dr. Nagy Árpád, a Tájfutó Múzeum létrehozása érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért;
Tóth János, több évtizedes eredményes utánpótlásnevelő és sportvezetői munkásságáért.

A Tájékozódási futásért plakettet Molnár Péter kapta, a 2013. évi veszprémi Hungária Kupa kiemelkedően magas színvonalú megszervezésének és lebonyolításának irányító munkájáért.

A Tájékozódási futásért kitűző idei díjazottai:

Ezüst fokozatban:
Goldmann Róbert, a 2013. évi Nógrád Nagydíj és a Normáltávú OB előkészítésében és megrendezésében végzett fáradhatatlan, magas színvonalú munkájáért;
Kisvölcsey Ákos, kiemelkedően sikeres edzői munkájáért;
Somlay Gábor, a TTEV edzéssorozat megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért.

Bronz fokozatban:
Galambos Erika, a Somogy megyei diák tájfutó versenysorozat megszervezéséért és lebonyolításáért valamint új parktérképek elkészítéséért;
Kerekes Andrea, a Veszprémi Tájfutó Club által 2005-2013 között rendezett versenyek (8 OB és 33 országos rangsoroló versenynap), de különösen a 2013. évi Hungária Kupa rendezésében végzett sokrétű tevékenységéért;
ifj. Dr. Pavlovics György, a Somogy megyei diáktájfutó versenysorozat megszervezéséért és lebonyolításáért valamint új parktérképek elkészítéséért;
Sramkó Tibor, a 2013. évi Normáltávú OB versenybírósága elnökének, a verseny előkészítésében és megrendezésében végzett fáradhatatlan irányító munkájáért;
Verebélyi Zsolt, magas színvonalú, régiójában egyedülálló versenyszervező, térképkészítő, népszerűsítő munkájáért.

Ezután következtek az Év tájékozódási sportolóinak járó díjak:
– Az év Trail-O versenyzője: Laáber Miksa
– Az év női sítájfutója: Csúcs-Fenyvesi Laura
– Az év férfi sítájfutója: Hajdu Szása

Az Év edzője díjat Viniczai Ferenc, a Pécsi Vasutas SK edzője kapta.

Az Év térképe díjat a Tipo TKE kapta a 2013. évi Középtávú OB térképéért (Pusztamarót).

Ezután került sor az Egyesületi bajnoki pontverseny eredményhirdetésére, amelyet a Tabáni Spartacus SKE nyert a Pécsi Vasutas SK és a Szegedi Vasutas SE előtt; valamint a Szenior bajnoki pontversenyére, ahol a Hegyisport Szentendre, a BEAC és Tipo TKE lettek dobogósok.

A “Jelentés a Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés” napirendi pont keretében Less Áron vette át a szót, elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés a tervezett 2 helyett 3,6 millió Ft-os negatív egyenleggel zárult, aminek fő oka, hogy 2 millió Ft-os MOB Világjátékok támogatást csak idén kapja meg a Szövetség. A szövetség tartaléka jelentős (15,3 millió Ft), amire azonban szükség is van a likviditás fenntartása érdekében. A Szövetség úgy érte el ezen eredményt, hogy nem kapott több tízmilliós állami támogatást vagy adósságrendezést.

A Felügyelő Bizottság jelentését – tagjainak távollétében – Hidas Sándor olvasta fel.

A jelentés sarokpontjai:
– Szövetség törvényesen működik;
– a Felügyelő Bizottság nem kezdeményezett törvényességi intézkedést;
– szabályos gazdálkodás, gondos vagyonkezelés;
– kintlévőség nincs, bizonylati fegyelem rendezett, a könyvvitel teljes és szabályos, a Szövetségnek adótartozása nincs;
– a Felügyelő Bizottság felhívja a figyelmet a jövőbeni takarékos gazdálkodás biztosítására;
– a Szövetség a kitűzött céljait eredményesen megvalósította.

Az 1., 3. és 4. napirendi pontról szóló vitában kérdésként merült fel a tervezett pályázati bevételek megalapozottsága és a területi szövetségek támogatása. Less Áron és Juhász Miklós elmondták, hogy az új pályázati felelős munkájától remélnek javulást a külső források bevonása terén, a területi szövetségek érdemi anyagi támogatása viszont túlmutatna a Szövetség pénzügyi lehetőségein, ezért továbbra is a működő támogatási programokat tekinti az elnökség prioritásnak. A versenyengedély nélküli indulással és a sportorvosi engedéllyel kapcsolatos kérdésekre válaszolva elmondták, hogy az MTFSZ nem kíván a jövőben változtatni az ezzel kapcsolatos szabályozáson.

A Közgyűlés valamennyi beszámolót elfogadta.

A Szövetség 2014. évi szakmai és pénzügyi tervét  Less Áron elsőként ismertette. A 2014-es költségvetés tervezete szerkezeti vonalaiban az előző évekét követi.

Főbb sarokpontok:
– a Szenior VB jogdíjából idén is 2 millió Ft a minőségi utánpótlás-nevelésre;
– a felhalmozott tartalékot nem kívánja a Szövetség felelőtlenül felhasználni;
– a pályázati esélyeinket nem segíti a bonyolultabb intézményi helyzet;
– a sportágfejlesztési támogatások 10 millió Ft fölé nőnek;
– a válogatottra fordított pénzösszeg nő;
– összességében az idei 15,3 millió Ft tartalék ugyanennyi maradna a 2014. év végén a tervezet szerint.

A tervezetet a Közgyűlés elfogadta.

A 2015. évi tagdíj megszavazása volt az utolsó napirendi pont. A nehéz gazdasági helyzet miatt az elnökség nem javasol tagdíjemelést 2015-re, ezt a Közgyűlés egyhangúan el is fogadta.

A közgyűlés ezzel 12.30-kor véget is ért.