Márciusi elnökségi ülés

A bizottsági munkaterveket tárgyalta az elnökség.

Less Áron kezdett a közgyűlésen történtek összefoglalásával. Alacsony részvétel, egyhangúan elfogadott beszámolók, gyors lebonyolítás – ezek jellemezték az idei közgyűlést. Közgyűlési döntés extra teendőt nem rótt az elnökségre.
A bizottsági beszámolók sorát Hegedüs Ábel kezdte a Térképtár és Sportágtörténeti Bizottsággal. A szokásos feladatok (tájfutó térképek gyűjtése, sportágtörténet kutatása) keretében szeretnének idén is konferenciát rendezni és könyvet kiadni.
Domonyik Gábor következett a Térképbizottság részéről. Idei terveik egy jelkulcsot bemutató szóróanyag készítése kezdők részére, jogi melléklet készítése a térképkiadási szabályzathoz, internetes K-szám adatbázis kialakítása, digitális nyomtatási útmutató összeállítása. A tavalyi évben sikeres tanfolyamokat folytatnák.
Kovács Balázs ismertette a Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság munkatervét és a szorosan hozzá kapcsolódó sportágfejlesztési támogatások felhasználásáról szóló javaslatot. Mindkét anyag az előző években kiforrt tevékenységet viszi tovább. A támogatások terén a legnagyobb szeletet idén is az edzőtámogatás teszi ki a maga 7,5 millió Ft-jával (létszám alapú 6 millió Ft és eredményesség alapú 1,5 millió Ft). A nyári edzőtáborokra 1 millió Ft, iskolai népszerűsítő rendezvényekre 500e Ft, az edzőképzés támogatására 200e Ft a felosztható keret.
Paskuj Mátyás folytatta a Marketing és Kommunikációs Bizottsággal. Az előző években kialakult feladatok mellett egy tájfutó tananyag szerkesztése, és első alkalommal egy Tájfutó Gála szervezése került be a listába (utóbbi majd külön napirendi pontként szerepel). A meglevő feladatok közül a válogatott brand megerősítését tekintik idei kiemelt feladatuknak. Az elnökség Zsebeházy Istvánt megszavazta a bizottság új tagjának.
A marketingnél maradva következett a Tájfutó Gála. Az elnökség úgy döntött, hogy a kezdeményezést támogatja, és felkéri a Marketing Bizottságot, hogy a következő ülésre hozzon egy részletesebben kidolgozott javaslatot a rendezvény lebonyolításával és költségvetésével kapcsolatban.
Az Informatikai és Technikai Bizottság anyagát Kovács Balázs adta elő. A szokásos – karbantartás-jellegű – feladatok mellett az alábbi fejlesztésekben gondolkodnak: a novemberben feltört honlap mögötti hírarchívum visszatöltése, új adminisztrációs rendszer készítése a kluboknak nagyobb hatáskört biztosítva, a helyszíni online közvetítések automatizálása és egy erről szóló továbbképzés, valamint a honlap angol tartalmának bővítése.
A versenybizottság beszámolója a szokásos elemeket (versenybírói képzés és nyilvántartás, minősítés számítás, ellenőrző bíró küldés, szabályzatok felülvizsgálata, pontversenyek számítása) tartalmazta.
Az Élsport- és Edzőbizottság vezetője, Fehér Ferenc ismertette munkatervüket, ami a szokásos feladataikat jelentette: a válogatott munkájának figyelemmel kísérése, edzők nyilvántartása, javaslattétel díjazásokra, pályázatok elbírálása, edzői konferencia szervezése.
Az Élversenyzői Bizottság beszámolóját Zsigmond Tíbor, a területért felelős alelnök adta elő: a négytagú bizottság az élversenyzőket érintő szabályzatváltozások kapcsán véleményt nyilvánított.
A Naptárbizottság munkatervét a szabályzatokban lefektetett feladatok és határidők alkotják. Új elem benne, hogy a szezon végén értékelni fogják, hogy a rendezők mennyiben tértek el a pályázatukban vállaltaktól.
A Nemzetközi Regionális Kapcsolatok Bizottsága továbbra is a versenynaptár-egyeztetéssel, nagyobb hazai versenyek külföldi népszerűsítésével, közös rendezésű versenyek tető alá hozásával foglalkozik.
Mets Miklós következett a Szenior Bizottság munkatervével, aminek új vezetője van Lacsny Bálint személyében. A terveik: szenior pontversenyek kiírása és számítása, szlovák-magyar szenior találkozók szervezése, megjelenés a Tájoló újságban és a honlapon.
A tájkerékpár szakág egy 2015-ös Világ kupa futam rendezéssel kíván visszatérni a nemzetközi vérkeringésbe. A bevált programok (CSTSZ, Magyar kupa) folytatódnak, emellett MTBO Challenge néven új formájú verseny bevezetésén gondolkodnak. A világversenyek közül a lengyel VB az év legfontosabb eseménye.
A Trail-O szakág idei célkitűzése 10 verseny 250-300 indulóval és 3-5 sportági bemutató szervezése. A rendezési hajlandóság növelése érdekében egy most kiírt pályázat keretében támogatják a versenyrendezőket. A mozgássérültekkel kialakult jó kapcsolatot tovább kell vinni, emellett szeretnék az utánpótlás versenyzők és a tájfutó résztvevők számát növelni. Az EB-n és a VB-n önköltséges alapon 3-4 fős csapat fog részt venni.
A sítájfutó szakág már be is számolt az idei szezonról: világversenyeken nem vett részt nemzeti csapat, csak Csúcs-Fenyvesi Laura indult a Világ kupa sorozaton és az EB-n. Sikerült támogatók segítségével egy hószánt vásárolniuk a nyomfektetéshez.
A Terephasználati és Környezetvédelmi Bizottság idénre ütemezi a Terephasználati Útmutató és a Környezetvédelmi Szabályzat és Útmutató aktualizálását és a „Környezetbarát versenyekért” program bővítését. A zöld megoldások népszerűsítése érdekében több megjelenést terveznek a Tájolóban és a honlapon, fórumot tartanának valamelyik nagyobb versenyen és a versenybírói továbbképzés anyagába is bekerülne egy előadásuk.
Az elnökség valamennyi beszámolót és munkatervet elfogadta.
Ezután tájékoztató következett a jövőbeni Hungária kupák előkészületeiről. Elsőként Paskuj Mátyás tájékoztatott az idei versenyről. Időarányosan jól állnak, az engedélyekkel rendelkeznek, a szükséges szerződéseket megkötötték, a térképek előrehaladott állapotban vannak. Különféle extrákkal igyekeznek csábítani a versenyzőket (kisvasút, kalandpark belépő).
Kovács Gábor került sorra a 2015-ös Hungáriával. Kialakult az elképzelésük a helyszínekkel (versenyközponttal, terepek, terepbemutatók), a kísérőrendezvényekkel (a szokásosak mellett érdekesség lesz a 40 éves térképen rendezett futam) kapcsolatban. A szabadidős programok egy részére karszalaggal lehet majd bejutni.
A 2016-os verseny rendezői (SZVSE) arról tájékoztatták az elnökséget, hogy zajlanak az egyeztetéseik a szűk keresztmetszetnek számító Kiskunsági Nemzeti Parkkal. Emellett tárgyaltak polgármesterekkel és felkérték Dénes Zoltánt a térképkészítés koordinálására.
Az egyebek között Less Áron elmondta, hogy Budapesten ülésezett az IOF Versenybizottsága, illetve a tagdíjak idei befizetése a korábbi éveknél jobb ütemben halad.