Sportágfejlesztési támogatások

A Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság felhívása.

Az MTFSZ az idei évben is meghirdeti támogatási programjait. A Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság által kiírt programok közül ezúttal az utánpótlás edzők, a nyári utánpótlás edzőtáborok és az edzőképzés támogatásáról szóló pályázati felhívás jelent meg.

Utánpótlás edzők támogatása
Idén a bizottság összevonta a tavalyi „létszám alapú” illetve „eredményességi” pályázatokat, egyetlen edzőtámogatási pályázatot írt ki, két elkülönülő értékelési szempontrendszerrel és támogatási keretösszeggel. A létszám alapú értékelés fő mérőszáma továbbra is a minimális rajthozállási feltételeket teljesített tanítványok száma, módosítva a minősítés szerzés és a megtartás pontszámaival. Az eredményességi értékelés alapja elsősorban a tanítványok által a bajnoki pontversenyben elért pontszám, valamint az Ifi EB-n és Junior VB-n elért kiemelkedő eredmények, az arányokra az élversenyző nevelésben érintett edzők javaslatát vették figyelembe.
A pályázati felhívás és adatlapok letölthetők innen: felhívásadatlap.

Utánpótlás nyári edzőtáborok
Az előző évekhez hasonló módon az MTFSZ támogatja az utánpótlás korúak szervezett nyári edzőtáborait, ahol a sportággal naponta – esetleg többször is – foglalkozhatnak szakemberek irányításával, ugyanakkor szórakozásra, kulturális programokra is lehetőség van. Az edzőtáborokban minden edzés négyféle nehézségi fokozatú (A, B, C, D) feladattal várja a résztvevőket, így a kezdőtől az aranyjelvényesig mindenkinek megfelel. A táboroknak 2014. június 14. és augusztus 31. között kell megvalósulniuk, igazodva a tanév rendjéhez.
A pályázati felhívás letölthető innen.

Edzőképzés támogatása
Minden utánpótlást nevelő vagy nevelni szándékozó klub pályázhat támogatásra legfeljebb 2 fő részére edzői képesítés megszerzésére, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a klub elkötelezi magát, hogy a képzésen részt vevő edző legalább 2 éven keresztül folytatja az (új vagy már meglévő) utánpótlás csoport vezetését, melynek létszáma legalább 10 fős (a 10-20 éves korosztályban);
  • a támogatás mértéke a számlával igazolt képzési díj 50%-a;
  • ha a klub nem teljesíti a vállalt feltételeket, a támogatást vissza kell fizetnie;
  • a támogatás feltételeinek rögzítésére a klub és az MTFSZ között szerződés jön létre.