Tájfutásért Alapítvány

1997. évben az MTFSZ elnöksége alapítvány létrehozásáról döntött, s megbízta Veresné Sipos Etelkát a kuratórium elnöki teendőivel. A kuratórium tagjainak Scultéty Gábort, dr. Szarka Ernőt, Vass Lászlót, Pelyhe Dénest, Takács Istvánt, Kisné Kiss Máriát kérte fel. Az alapító MTFSz 300.000.- Ft induló vagyonnal hozta létre a Tájfutásért Alapítványt, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1997. december 10. napján nyilvántartásba vett az alábbi cél megjelölésével:

A tájfutás népszerűsítése: az ennek érdekében szervezett versenyek, rendezvények támogatása. Kizárólag gyermek, ifjúsági és szabadidősport tevékenység segítése, és ezen a területen olyan, a sportág erősítését szolgáló célkitűzések támogatása, melyek teljesítése az MTFSz-nek, mint köztestületnek nem feladata.

Veresné Sipos Etelka a vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően lemondott, s az elnöki teendők ellátására az alapító dr. Dobrossy Istvánt kérte fel. Őt a JNSZ Megyei Bíróság a kuratórium elnökeként 1999. december 15. napán nyilvántartásba vette. Az alapító egyúttal a kuratórium tagjainak számát is csökkentette. Jelenleg az elnökön kívül Scultéty Gábor és Veresné Sipos Etelka van megbízva az alapítvány céljainak megvalósításával és vagyonának kezelésével.
Az alapító az alapítvány eredetileg kitűzött céljait az alábbiak szerint módosította annak érdekében, hogy minél szélesebb kör részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Ennek megfelelően célja:

„- a tájfutás és a zöldsportok népszerűsítése,
– a tájfutás és a zöldsportok edzői, egyéb szakemberei, versenyzői szakmai képzésének támogatása,
– versenyek szervezése, más szervezetek rendezésében lebonyolított versenyeken való részvétel támogatása, a természetvédelem és tisztelet értékei fejlesztésének elősegítése, a sportág hagyományainak ápolása az alábbiak szerint:
– a sportág történetében, fejlesztésében kiemelkedő személyiségek és értékek felkutatása pályázatok kiírásával és értékelésével,
– hozzájárulás az általános és középiskolákban eredményesen működő sportkörök tevékenységéhez,
– az egyéni tehetségápolás anyagi támogatása, a tehetségek pályájának folyamatos figyelemmel kísérése, segítése,
– külföldi tapasztalatok, a nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének elősegítése,
– a sportág iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli ismertetésében való közreműködés,
– díj alapításának lehetősége.”

Eddig az alapítvány az adózó polgárok 1 %-os felajánlásából, különböző pályázatokon elnyert összeget (pl. NCA) az utánpótlás bázis szélesítése érdekében

– a szakosztályoknak utólagosan az egyes versenyeken való részvétel költségeihez támogatást nyújtottunk utánpótlás korú versenyzőik által teljesített versenyek száma alapján,
– lehetőséget biztosítottunk szakosztályoknak a támogatások igénybevételére azzal is, hogy kibővítettük a támogatott versenyek körét, így nem kényszerültek arra, hogy esetleg nagyobb utazási költséggel járó rangsoroló versenyekre vigyék el utánpótláskorú versenyzőit, hanem a térségükben megrendezett versenyeket is beszámíthatták (megyei bajnokságok, kupaversenyek, diákolimpia). így egyébként azokra a versenyzőkre is igényelhették a támogatást, akik még a rangsoroló versenyekre nem készültek fel, de megkedvelték sportágunkat. Ezzel kívántuk segíteni azt, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg a tájfutással és rendszeresen versenyezhessenek, illetve az a szakosztály is pályázhasson támogatásokra, melynek versenyzői még rangsoroló versenyre nem készültek fel.
– A szociálisan hátrányos helyzetű, de tehetséges, szorgalmas versenyzők számára is segítséget nyújtottunk, azoknak, akiknek szüleik és egyesületük nem tudta biztosítani a megfelelő felszerelést, esetleg azért nem indulhatott volna versenyen, mert a szülő az azzal járó kiadásokat nem tudta volna vállalni.
– Támogatást nyújtottunk a válogatott utánpótláskorú versenyzői felkészülésének költségeihez is.

A kuratórium elképzelései a jövőre nézve:

Kiemelten támogatni szeretné az utánpótlás biztosítása céljából a 12-es korosztályt, figyelemmel a szalagos pályák egyre nagyobb népszerűségére. Tervünk az, hogy azon egyesületek igényelhetnék a támogatást, akik versenyzői a szalagos pályán megrendezett versenyek, illetve a 12-es kategóriában megrendezett versenyek bizonyos százalékán részt vett (területi elosztást lehet esetleg kedvezményként meghatározni Kelet – Dunántúl bontásban).
Tervezzük továbbá , hogy az elmúlt évben már minősítést szerzett, eredményivel, szorgalmával kitűnő versenyzők külföldi versenyen való részvételének költségeihez járulunk hozzá a nemzetközi tapasztalatszerzés céljából. Ezzel ösztönözve a szakosztályokat a színvonalasabb munka végzésére is.
A fentieken túl támogatni kívánjuk továbbra is az olyan hátrányos helyzetű gyermekek (14-16-os korosztályban) versenyzését, akik tehetségesek, de a sportolásuk a családjaik anyagi helyzete miatt nem biztosított. Ezeknél a versenyzőknél az egyesületüknek kell – megfelelően alátámasztott, indokolt – pályázatot benyújtaniuk a támogatásuk érdekében.
Természetesen a célok megvalósítása érdekében széles körben kell az alapítvány kuratóriumának is támogatókra szert tenni, minél több pályázatokon eredményesen részt venni és megnyerni azon személyeket a sportágunk támogatására, akik rendelkezhetnek az adójuk 1 %-ról.

Az alapítvány gazdálkodása:

1% bevételek:

Az alapítvány tulajdonképpen ennek kihasználása érdekében jött létre, Vass László kezdeményezésére, a sikeres budapesti alapítvány mintájára. Mint utólag kiderült, sajnos kicsit késve, mert a szaporodó 1 %-os lehetőségek (elsősorban az iskolák) fokozatosan elvonták lehetséges támogatói körünket.
A szokásos módok (felhívás a szaklapban, hivatalos hirdetményben eljuttatva a szakosztályokhoz, kis cetlik osztogatása) mellett országos napilapban is hirdettük magunkat, eredménytelenül.
A támogatások gyűjtése csak egyéni megkeresésekkel, rábeszélésekkel lehetne sikeres, de erre eddig nem találtunk alkalmas önkéntes ügynököt.

A tényszámok:

2001-ben 244 633 Ft
2002-ben 150 067 Ft
2003-ban 142 209 Ft
2004-ben 149 497 Ft
2005-ben 81 842 Ft
2006-ban 120.020 Ft
2007-ben 160.318 Ft

Szponzori bevételek:

Támogatást kérő bemutatkozó levelünket terítettük, de csaknem eredmény nélkül. érdemleges funkciót csak bizonyos célzott támogatások átfuttatásával tud az alapítvány ellátni, melyre minden esztendőben akad egy-két eset.
Az alapítói vagyont (300 eFt), illetve a későbbi támogatást (3 mFt) megőriztük, annak csak a hozadékát használtuk fel.
Egyéb támogatói bevétel: 248.884 Ft

Pályázati bevételek:

Pályázati úton egy alkalommal sikerült pénzhez jutni, az NCA révén 2004-ben 300 eFt összegben, működési költségre. A pályázati pénz okán a Magyar államkincstár részéről ellenőrizték az alapítványt, de mindent rendben találtak.

Támogatási pályázatok:

Pályázatainkat kizárólag az utánpótlás számára írtuk ki, illeszkedve a sokkal jelentősebb összeget képviselő SI juttatásokhoz és egyéb állami pályázatokhoz, de igyekezve olyan tartalmat találni, amely azoktól legalább egy kis mértékben különbözik.
A tájfutó szakosztályok számára ily módon juttatott összegek:

év   támogatás mértéke   támogatás célja
2003   390 900 Ft    hozzájárulás a 2002 őszi OB ifi részvételi költségekhez
2004   275 000 Ft    a közösségi edzésmunkában kiemelkedők részére felszerelés vásárláshoz
2005   232 500 Ft    tömeges részvétel segítése 2004 őszi versenyekre
2005   489 000 Ft    versenyrészvétel segítése 2005 első félévben, különös tekintettel a kezdőkre
2006   566 000 Ft    a nyári iskolaszüneti aktív sportolás támogatása
2006   230 000 Ft    szociális alapon juttatás rászoruló tehetségeknek

Működési ráfordítások:

Hirdetésre eddig összesen 85.000 Ft-ot, könyvvezetésre 348.000 Ft-ot, irodaszerre 3.475 Ft-ot, bankkezelési díjra 165.050 Ft-ot, illetékre 6.600 Ft-ot, regisztrációra 2.500 Ft-ot, postaköltségre 7.515 Ft-ot fizettünk ki. 50.000 Ft alatti beruházás összesen 39.990 Ft volt.